PvdA spreekt over het Klimaat en Water

Politiek
René Didde presenteert zijn boek aan de deelnemers aan de bijeenkomst Klimaat en Water in Castricum.
René Didde presenteert zijn boek aan de deelnemers aan de bijeenkomst Klimaat en Water in Castricum. (Foto: aangeleverd )

CASTRICUM - “Als we niet op korte termijn ingrijpen, wordt het op de lange termijn alleen maar duurder,” dat zei Marjan Leijen, dagelijks bestuurder bij het waterschap Hollands Noorderkwartier en PvdA-lijsttrekker bij de verkiezingen voor het waterschap op 15 maart 2023. Zij nam afgelopen zaterdag deel aan een bijeenkomst in het Huis van Hilde in Castricum over Klimaat en Water. De bijeenkomst werd georganiseerd door de PvdA-afdeling Midden Kennemerland en trok meer dan 50 deelnemers.

In de bijeenkomst stond de klimaatverandering centraal. In gespreksgroepen werd levendig gesproken over de gevolgen voor burgers, boeren en natuur en over de mogelijkheden daar ook zelf iets aan te doen. Wetenschapsjournalist René Didde begon de ochtend met een inleiding over zijn boek Nederland Droogteland. “Nederland is doorgeschoten in het decennialang ontwateren. Nu er waterschaarste dreigt moeten er nieuwe keuzes gemaakt worden”. Hij roept de PvdA bestuurders op een actief beleid te voeren op het gebied van de ruimtelijke ordening dat inspeelt op de veranderende klimaatomstandigheden.

Groepsgesprekken

In de daarop volgende gespreksgroepen werden zorg geuit over de betaalbaarheid van de te treffen maatregelen, zoals het isoleren van huizen en het stoppen met het stoken van gas. Marjan Leijen constateerde dat de lagere stookkosten de investering zou compenseren. Zij erkende ook dat sommige maatregelen zouden leiden tot hogere belastingen, maar vond dat daar dan een eerlijke verdeling van de lasten en een zo goed mogelijke kwijtscheldingsregeling tegenover moesten staan. 

In een andere groep werd onder meer gesproken over het aanleggen van een nieuw eiland in de Noordzee, als bescherming van de kust tegen hogere waterstanden. Jeroen Olthof, gedeputeerde bij de provincie en PvdA-lijsttrekker bij de verkiezingen voor provinciale staten, betoogde in een derde gespreksgroep dat de overheid naast de boeren moet staan, om samen de juiste oplossingen te vinden voor een goed perspectief voor boeren op de lange termijn. Over Tata zei hij dat er alleen een toekomst kon zijn voor een groen en gezond bedrijf.