Autoluwe Dorpshart voorlopig geparkeerd

Politiek
Autoluw Dorpshart geparkeerd tot zeker het zomerreces.
Autoluw Dorpshart geparkeerd tot zeker het zomerreces. (Foto: Aart Toth)

CASTRICUM – Het was al snel duidelijk tijdens de gemeenteraadsvergadering, met het onderwerp ‘Autoluw Dorpshart en overgang Beverwijkerstraatweg’, dat er wederom geen besluit zou vallen over te nemen maatregelen dit te kunnen uitvoeren. Het college werd door de raad terugverwezen om het huiswerk over te doen. De afgelopen weken waren de protesten tegen de plannen en zeker de ‘knippen’ in verschillende wegen, opgelopen. Daarbij liet, de intussen gevormde protestgroep ‘Platform Dorpskern Castricum’, weten dat het grootste gemis de participatie was.

Door Aart Tóth

Het platform is niet tegen autoluwe maatregelen om doorgaand verkeer te verminderen, maar tegen afsluitingen van hele gebieden. Tijdens de gemeenteraadsvergadering was al snel duidelijk dat na de indiening van verschillende voorstellen door partijen, er een duidelijke terugwijzing was vanuit de raad richting college om de plannen over een autoluw Dorpshart opnieuw vanaf het begin te starten. Coalitiepartijen Lokaal Vitaal, VVD, GroenLinks en CDA stelden dat de participatie niet goed was verlopen en vonden dat er teruggegaan moest worden naar de basis. 

Betere uitleg

De plannen rondom autoluw Dorpshart moeten goed en gedegen uitgelegd worden aan bewoners en ondernemers om vervolgens samen plannen te maken om meer draagvlak te creëren. Wethouder Valentijn Brouwer kon zich daarin vinden, maar stelde dat er bij wat voor uitkomst dan ook, er altijd mensen zullen zijn die tegen de plannen zijn. Daarbij de aanvulling dat hij zich zal inzetten dat iedereen zich gehoord zal voelen. Het tweede voorstel in de gemeenteraad betrof het loskoppelen van het autoluw-verhaal van de discussie rondom de spoorovergang. Betrokken Maatschappelijk Denktank-lid Dave van Ooijen werd daarin gevolgd. Dit voorstel kreeg een ruime meerderheid, met buiten de coalitiepartijen ook nog Forza, D66 en Vrije Lijst vóór.

Spoorwegovergang

PvdA kwam met een voorstel waarin de spoorovergang ter sprake kwam. De partij vroeg om gedegen onderzoek te doen welke keuze de beste is: tunnel of gelijkvloerse overgang. De meeste raadsleden vonden dit voorstel eigenlijk overbodig, omdat al besloten is alleen een keuze te maken tussen die twee mogelijkheden. 

Wethouder Brouwer vroeg zich echter nog af of het hele participatietraject niet beter via een gespecialiseerd bureau te laten uitvoeren, om die vakkennis te benutten die niet binnen de gemeente aanwezig schijnt te zijn. Daarbij bevestigde hij nogmaals dat wat betreft de keuze tussen tunnel en gelijkvloers de onderzoeken gelijkwaardig zouden zijn. Intussen zal er bestuurlijk overleg zijn met ProRail waarin meer duidelijkheid verschaft zal moeten worden. 

Voorlopig is het bedoeling voor het zomerreces een besluit te nemen over het autoluwe Dorpshart.