Grip 1

Duitse Internationale School en omliggende woningen ontruimd vanwege gaslek

112-nieuws
Brandweer druk in overleg over aanpak van het Gaslek
Brandweer druk in overleg over aanpak van het Gaslek (Foto: Regio15)

Diverse panden in de Van Bleiswijkstraat in Den Haag zijn vanmiddag ontruimd als gevolg van een gaslek.

Rond tien over één werd de brandweer gealarmeerd in verband met een gaslucht nabij het pand van het voormalige consulaat van Saoedie-Arabië.

Na onderzoek van de brandweer bleek dat er daadwerkelijk een gaslek was ontstaan. Vanwege de gevaarsetting is de straat afgesloten en is de aldaar gelegen Duitse Internationale School ontruimd, evenals een aantal omliggende woningen.

Ten behoeve van de onderlinge afstemming van de hulpdiensten is Grip 1 afgekondigd. Monteurs van Stedin zijn inmiddels ter plaatse

UITLEG GRIP-1

Soms zijn bij de bestrijding van een incident nog andere hulpverleningsdiensten betrokken (bijvoorbeeld politie of ambulance.) Als er coördinatie tussen de hulpverleningsdiensten nodig is, dan wordt er vaak opgeschaald naar GRIP-1. Vlak bij het incident wordt dan een Commando Plaats Incident (CoPI) ingericht. In dit team zitten vertegenwoordigers van de verschillende hulpverleningsdiensten en samen coördineren ze het incident en adviseren ze hoe het incident het beste aangepakt kan worden.