Burgemeester Krikke wil meer vuurwerkvrije zones

Algemeen
Door het onstuimige weer konden twee van de drie vuurwerkshows in Den Haag tijdens de jaarwisseling niet doorgaan.
Door het onstuimige weer konden twee van de drie vuurwerkshows in Den Haag tijdens de jaarwisseling niet doorgaan. (Foto: )

Burgemeester Pauline Krikke zet bij de komende jaarwisseling in op meer vrijwillige vuurwerkvrije zones. De pilot die de gemeente Den Haag afgelopen oud en nieuw heeft gedaan met het ‘bewonersinitiatief vuurwerkvrije buurt’ is grotendeels succesvol verlopen, zo blijkt uit de evaluatie van de 18 initiatieven. Krikke: “We willen de jaarwisseling steeds meer teruggeven aan de stad. Dit initiatief past daarbij. Nu het overgrote deel van de bewoners die mee hebben gedaan positief is, wil ik het experiment komend jaar verder uitbreiden.”

Den Haag - De pilot hield in dat bewoners met elkaar afspraken maken om geen vuurwerk af te steken in hun straat of rondom een pleintje, speeltuin of park. Uit de evaluatie jaarwisseling 2017/2018 die burgemeester Krikke vandaag naar de gemeenteraad stuurt, blijkt dat stadsdeel Loosduinen met 7 vrijwillige vuurwerkvrije zones de meeste bewonersinitiatieven had. Met alle initiatiefnemers is na de jaarwisseling teruggekeken. De reacties zijn over het geheel genomen positief. Daar waar soms nog wel vuurwerk werd afgestoken, had dit volgens de bewoners te maken met onvoldoende duidelijke afspraken met de hele buurt of straat.

Draagvlak

Draagvlak is van belang om het initiatief te doen slagen. Het bewonersinitiatief in de Thijssestraat laat dit ook zien. Dit is de enige die niet succesvol verlopen is. Uit het gesprek met de initiatiefnemer bleek dat een aanzienlijk deel van de bewoners zich niet gecommitteerd voelde aan de vuurwerkvrije zone. Voor de komende jaarwisseling wordt bekeken of er extra maatregelen nodig zijn op deze locatie. In de 23 door de gemeente aangewezen vuurwerkvrije zones rondom ziekenhuizen en kinderboerderijen hebben geen incidenten plaatsgevonden.

‘Lokaal verbod werkt niet’

Op verzoek van de burgemeesters van de vier grote steden heeft de Onderzoeksraad voor de Veiligheid eerder al onderzoek gedaan naar de veiligheidsrisico’s rond oud en nieuw. Hun belangrijkste aanbeveling om letsel en overlast terug te dringen, is een verbod op knalvuurwerk en siervuurpijlen. De G4-burgemeesters hebben het kabinet op het hart gedrukt dat zo’n verbod alleen effectief kan zijn als ook de verkoop ervan verboden wordt en als het landelijk wordt ingevoerd. Burgemeester Krikke: “Een lokaal verbod werkt niet. Stel dat Delft, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg wel een lokaal vuurwerkverbod afkondigen en Den Haag niet, dan komt iedereen hier z’n vuurwerk afsteken. De overlast neemt dan niet af, die verplaatst zich alleen maar. Gemeenten die geen verbod invoeren, hebben dan een schier onmogelijke handhavingsopgave. Als grote steden hopen we zeer dat het kabinet dat pad niet opgaat.”

Het kabinet heeft echter laten weten niets te zien in een algeheel verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen, waar onder meer de gemeente Den Haag om had gevraagd. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur noemen een verbod te vergaand, mede omdat grote delen van de bevolking met de jaarwisseling vuurwerk wil blijven afsteken.

Vuurwerkshows

Door het onstuimige weer konden twee van de drie vuurwerkshows afgelopen jaarwisseling niet doorgaan in Den Haag. De vuurwerkshow op de Hofvijver, tevens het Nationaal Aftelmoment op NPO1, kon op het laatste moment wel doorgaan. Burgemeester Krikke: “Ik vond het ongelooflijk sneu voor de bewoners en initiatiefnemers in Laak en op Scheveningen dat hun shows door de storm niet door konden gaan. Ik hoop zeer dat dit komend jaar wel kan. Vuurwerkshows zijn een mooi instrument voor een veilig en gezellig samenzijn in de oudjaarsnacht.” De Vreugdevuren op Scheveningen Duindorp konden wel doorgaan en zijn veilig en feestelijk verlopen. Voor komend jaar zal de gemeente opnieuw in nauw overleg met de organisaties kijken hoe en op welke precieze plek op het strand de beide vuurstapels veilig kunnen worden opgebouwd.