Nieuwe locatie Wereldhuis voor mensen zonder verblijfsdocumenten

Algemeen
De nieuwe locatie aan de Hooftskade wordt 6 oktober officieel geopend door de burgemeester.
De nieuwe locatie aan de Hooftskade wordt 6 oktober officieel geopend door de burgemeester. (Foto: pr)

Den Haag telt naar schatting 5.000 tot 10.000 mensen zonder geldige verblijfsdocumenten. Zij kunnen voor praktische zaken terecht in het Wereldhuis. Donderdag 6 oktober opent burgemeester Jan van Zanen officieel de nieuwe locatie aan de Hooftskade 87.

Mensen die ‘geen papieren’, maar wel degelijk rechten hebben. Zoals het recht op medisch noodzakelijke zorg en voor kinderen het recht op onderwijs. Den Haag Wereldhuis van Stek is sinds 10 jaar steunpunt voor mensen zonder papieren. Den Haag Wereldhuis helpt bezoekers met praktische zaken, wijst ze op hun rechten en voert gesprekken over realistische toekomstperspectieven. Elk jaar neemt het aantal bezoekers toe en hun problematiek is complexer, ook omdat de groep ouderen zonder papieren groeit. 

Ruimer en beter toegankelijk

Omdat het Wereldhuis op de oude locatie uit haar jasje groeide, verhuisde het naar een ruimere en beter toegankelijke plek in de stad, namelijk aan de Hooftskade 87. Burgemeester Van Zanen verricht donderdag de officiële opening van dit steunpunt. 

Stek ziet de nieuwe locatie als erkenning van mensen zonder papieren als inwoners van Den Haag. 

Verhalen

Voorafgaand aan het openingsmoment is er een inhoudelijk middagsymposium voor genodigden met als thema ‘Mensen zonder papieren in beeld’. Wereldhuis bezoekers en hun verhalen staan centraal. Daarbij komen ook de Haagse Ombudsman Addie Stehouwer en theoloog Erik Borgman aan het woord.