Onderzoek Rekenkamer: te weinig betaalbare woningen gebouwd in Den Haag

Algemeen
Afbeelding
(Foto: pixabay)

Er worden nog te weinig betaalbare huurwoningen in Den Haag gebouwd. Dat blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer Den Haag. De gemeente houdt zich wel  aan de doelstelling dat 20 procent van het aantal gebouwde woningen middeldure huur moet zijn. Maar omdat er weinig woningen worden gebouwd is dit volgens de Rekenkamer nog niet genoeg. 

De doelstelling dat 20% van de nieuwe woningen binnen de categorie middeldure huur valt, wordt dan ook door de gemeente gehaald. Maar doordat in Den Haag nog niet zoveel woningen worden gerealiseerd als de gemeente zou willen, worden er in absolute zin weinig betaalbare woningen gerealiseerd. 

Rapportages

De rekenkamer constateert tevens dat de rapportages aan de gemeenteraad over betaalbare woningbouw kunnen worden verbeterd. Zo is in de rapportages aan de gemeenteraad over betaalbare woningbouw niet altijd helder gemaakt dat de betaalbaarheidsambitie gaat om het aantal opgeleverde woningen en niet het aantal in aanbouw genomen woningen. Daarnaast gaan de ambities over betaalbare huur alleen over de categorie middeldure huur, terwijl in de rapportages hierover een cijfer wordt gegeven dat gaat over goedkope en middeldure huur samen. De rekenkamer beveelt aan om ook een ambitie voor betaalbare woningen in absolute aantallen te formuleren en doet aanbevelingen om de voortgangsrapportages aan de verbeteren. 

Goedkope huurwoningen

Op dit moment is er nog geen ambitie geformuleerd voor de bouw van goedkope huurwoningen, terwijl deze categorie wel bijdraagt aan het realiseren betaalbare woningen. Volgens de Rekenkamer kan de gemeenteraad overwegen om die alsnog te formuleren.