Hart voor Den Haag wil ongelijkvloerse kruisingen op Vaillantlaan

Algemeen
Richard de Mos
Richard de Mos (Foto: Martijn Beekman)

Hart voor Den Haag wil ongelijkvloerse kruisingen op de Vaillantlaan om zo de doorstroming en veiligheid te verbeteren. Raadsleden Richard de Mos en Jelle Meinesz willen ook een onderzoek naar ondertunneling. 

De Vaillantlaan is één van de drukste wegen van de stad. Het verkeer staat er dagelijks muurvast. Hart voor Den Haag wil dat het college gaat onderzoeken of het mogelijk is de Vaillantlaan te ondertunnelen. Richard de Mos en Jelle Meinesz wijzen erop dat de bewoners aan en rondom de Vaillantlaan ernstige overlast ondervinden van de overbelaste laan, die volgens de twee Hart voor Den Haag-raadsleden bekend staat als één van de gevaarlijkste wegen van de stad. “Twee kruispunten staan in de top-10 lijst van verkeersonveilige blackspots.”

Verslechterd

 “De situatie is zelfs verder verslechterd: eerst met de afsluitingen in de Schilderswijk, vervolgens door de opening van de Rotterdamse Baan. En wat te denken van het ridicule plan Centrum Noord, waar tig Haagse wegen worden afgesloten of éénrichtingsverkeer krijgen? Hierdoor komen er nóg meer auto’s over de nu al overbelaste Vaillantlaan. De verkeerssituatie is onacceptabel en verdient een oplossing”, stellen beide raadsleden. “Doorgaand verkeer kan dan snel doorrijden en bovengronds is dan voor bestemmingsverkeer. Naast de verbetering van de doorstroming, zou ondertunneling de luchtkwaliteit en de veilig- en leefbaarheid ook sterk doen verbeteren.” 

Moties

Hart voor Den Haag stelt dat er al jaren wordt gepraat over te nemen maatregelen op de Vaillantlaan, zonder dat het heeft geleid tot een verbeterde situatie op en rond de laan. Voor Hart voor Den Haag is daarom de maat vol. In afwachting van het onderzoek naar een ondertunneling, wil Hart voor Den Haag dat het college alvast werk maakt van de aanleg van ongelijkvloerse kruisingen die de doorstroming al flink zullen verbeteren. De lokale partij  zal bij de Begrotingsbehandeling met moties komen op dit punt.