Zo’n 50.000 huishoudens in Den Haag hebben energietoeslag ontvangen

Algemeen
Afbeelding
(Foto: pixabay)

Van de huishoudens in Den Haag die er aanspraak op konden maken , heeft 99 procent de energietoeslag van de rijksoverheid ontvangen. Het gaat om zo’n 50.000 huishoudens. Een deel van het succes is te danken aan het feit dat ongeveer de helft van de inwoners die recht hebben op deze toeslag, het bedrag automatisch hebben ontvangen. 

Over 2022 kregen Haagse inwoners met een laag inkomen 1.400 euro uitgekeerd. Ongeveer de helft van de inwoners die recht hebben op deze toeslag, hebben het bedrag automatisch ontvangen. De rest is gericht benaderd om deze toeslag aan te vragen. Ook is een herinneringsbrief gestuurd en is via sociale media, advertenties en maatschappelijke partners veel aandacht besteed aan de energietoeslag. “Ik ben trots op een dergelijk hoog bereik. Tegelijkertijd is dit bereik ook een signaal dat de financiële nood bij veel mensen erg hoog is geweest afgelopen jaar,” zegt wethouder Mariëlle Vavier (Armoedebestrijding).

Vooruitbetaling

Voor 2023 is een energietoeslag van 1.300 euro beschikbaar. Rechthebbenden in 2022 hebben in december alvast een vooruitbetaling ontvangen van 500 euro. De resterende 800 euro wordt naar verwachting in juli overgemaakt.

Ooievaarspas

Naast de energietoeslag kent de gemeente veel meer voorzieningen ter ondersteuning van mensen met een laag inkomen. Deze Ooievaarsregelingen omvatten een aanbod voor iedereen met een laag inkomen. Ook zijn er regelingen specifiek voor mensen met kinderen, langdurig zieken, mensen met een beperking en ouderen. Met de Ooievaarspas krijgen zij korting op schoolspullen, bij sportverenigingen en op uitjes. Ook de Haagse Zorgverzekering, individuele inkomenstoeslag of bijzondere bijstand zijn regelingen waar mogelijk recht op bestaat. Via denhaag.nl/ooievaarsregelingen zijn de mogelijkheden zichtbaar. 

Meedoen

Wethouder Vavier vindt het belangrijk dat mensen kunnen blijven meedoen in de maatschappij. “Een laag inkomen mag daartoe geen belemmering vormen. We merken dat steeds meer mensen hun weg naar ons weten te vinden. De afgelopen jaren was het bereik van de Ooievaarsregelingen 80%. Onze ambitie is om dit bereik de komende jaren te verhogen naar 85%. Wat we geleerd hebben van het succes van de energietoeslag willen we inzetten om dit te kunnen realiseren. Daarnaast vragen wij consulenten en partners in de stad inwoners te attenderen op de beschikbare regelingen.”