Wie heeft de meeste musjes in zijn tuin? Tel dit weekend mee!

Algemeen
Afbeelding
(Foto: pixabay)

Dit weekend is de Nationale Tuinvogeltelling. “Dankzij deze telling weten we hoe het gaat met de vogels in onze stad en hoe we ze beter kunnen beschermen”, zegt Boudewijn Schreiner van de Haagse Vogelbescherming.

Door Merijn Grieken/www.hethaagsegroen.nl

Tuinvogels tellen is niet alleen leuk, maar ook heel nuttig. “Door vogels te tellen, krijgen we een beter beeld hoe het gaat met de vogels in onze stad. Ze zijn een goede graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving. Gaat het goed met de vogels, dan gaat het goed met het groen en dus met de stad”, zegt stadsecoloog Martin van den Hoorn van gemeente Den Haag.

Beter helpen en beschermen

“Als we weten hoe de vogels zich in onze tuinen ontwikkelen, kunnen we ze beter helpen en beschermen”, zegt Boudewijn van de Haagse Vogelbescherming. “We kunnen namelijk ook veranderingen zien. Is er een plotselinge afname van een bepaalde vogelsoort, kan dat een signaal zijn dat er iets mis is met de voedselvoorziening. Of dat een besmettelijke ziekte rondgaat, zoals bij de merels het geval was.”

Haagse Top-10

In 2022 deden 2.206 mensen in Den Haag mee met de Nationale Tuinvogeltelling. Zij telden toen 27.304 tuinvogels. De koolmees was het meest geteld in onze stad, gevolgd door de houtduif en kauw. Onderaan de top-10 staan de vink, roodborst en huismus. Opvallend is dat de huismus landelijk juist het meest geteld is.

Rustgebieden

Voor vogels in de stad is het vaak lastig om rust te vinden. Om ze daarbij te helpen heeft Den Haag veertien vogelrustgebieden, waarvan negen in beheer van de Haagse Vogelbescherming. Er is er een in Rijswijk. “Dit zijn de koninkrijkjes van onze vogels. Het zijn onmisbare kraamkamers in het broedseizoen noodzakelijke logeerplekken voor wintergasten of voor doortrekkers”, zegt Boudewijn. Als bewoner kun je ook veel doen om vogels te helpen en ze bescherming en rust te geven door je tuin of balkon vogelvriendelijk te maken. Vogels zoeken de drie V’s: Voedsel, Veiligheid en Voortplanting.

Vogeltelling: hoe werkt het? 

Maar eerst gaan we dit weekeinde tuinvogels tellen! Tip: ’s Morgens vroeg zijn vogels het meest actief en valt er dus het meest te tellen. Hoe werkt het? Tel op vrijdag 27, zaterdag 28 of zondag 29 januari één keer een half uur de vogels in jouw tuin of op het balkon. Download dan deze handige tellijst met 25 tuinvogels en print hem uit. 

Wanneer den hoe geef ik mijn telling door?

Geef jouw telling op de teldagen door via de web-app mijntuinvogeltelling.nl. Vul de telling uiterlijk maandagochtend 30 januari in vóór 12 uur.

Tellen bij de stadsboerderij

Heb je zelf geen tuin of balkon en wil je wel meedoen? Dat kan! Ga naar een van de Haagse stadsboerderijen. Zij organiseren speciale telmomenten op en rond de boerderijen. Ook zijn er leuke activiteiten zoals voerbollen maken voor vogels, een vogelspeurtocht, pindaslingers maken.