Op deze plekken in Loosduinen kunnen de handen uit de mouwen tijdens NLdoet

Algemeen
Tijdens NLdoet steken vrijwilligers samen gedurende een paar uurtjes de handen uit de mouwen.
Tijdens NLdoet steken vrijwilligers samen gedurende een paar uurtjes de handen uit de mouwen. (Foto: Marco de Swart)

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart is weer NLdoet van het Oranje Fonds. Deze dagen kan iedereen zich zonder verdere verplichtingen een paar uurtjes inzetten voor anderen. Bijvoorbeeld door thee te schenken in een verzorgingshuis of toestellen op te knappen in een speeltuin. Ook in Loosduinen is tijdens NLdoet van alles te doen. 

NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Ook leden van het koninklijke huis zetten ieder jaar hun beste beentje voor. Onder andere door een kinderboerderij van een likje verf te voorzien. 

Hard nodig

Het is voor veel mensen een mooie gelegenheid om kennis te maken met vrijwilligerswerk en te ervaren wat het met hen doet om zich vrijwillig in te zetten voor anderen. Veertig procent van de mensen in Nederland zet zich jaarlijks vrijwillig in. Helaas neemt dit aantal gestaag af. Omdat vrijwilligers hard nodig zijn, gebruiken organisaties NLdoet ook om vrijwilligers te werven.

Belangrijk

“Vrijwilligers hebben een cruciale rol in onze samenleving. Vrijwillige inzet is belangrijk voor betrokkenheid bij elkaar, voor degene die geholpen wordt en voor de vrijwilliger zelf. Het Oranje Fonds zet zich in voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en niemand er alleen voor staat. Tijdens NLdoet geven we samen met alle sociale initiatieven door heel het land de mensen een mooie gelegenheid om kennis te maken met wat vrijwilligerswerk met jou en je omgeving kan doen,” aldus Sandra Jetten, directeur Oranje Fonds. 

High tea en bingo

In Loosduinen zijn zowel op vrijdag 10 als op zaterdag 10 maart veel klussen waar nog vrijwilligers voor nodig zijn. Op vrijdag 10 maart kan men van 13.00 tot 16.00 uur onder andere helpen bij de bingo voor bewoners in Tabitha aan de Mozartlaan 280. Op stadsboerderij de Kakelhof aan de Puccinistraat in Nieuw Waldeck worden tussen 10.30 en 15.00 uur de bloembakken gevuld en gaat men een insectenhotel maken. Ook op het Cantateplein heeft men het voorjaar in de bol. Op vrijdag worden hier tussen 11.00 en 15.00 uur voorjaarplanten en bollen geplant. Daarnaast is hulp welkom bij het maken van een hekje en het opknappen van de buurtmoestuin. De afdeling Loosduinen van de Zonnebloem houdt op vrijdag 10 maart tussen 14.00 en 17.00 uur een high tea voor zo’n 80 leden. Wie helpt met het klaarzetten, serveren en schenken van de thee. Ook is de organisatie nog op zoek naar een geschikte locatie voor deze activiteiten. In verzorgingshuis Nieuw Berkendael aan de Burgemeester Waldeckstraat worden eveneens op vrijdag 10 maart de bloembakken gevuld en bloemstukken gemaakt voor op de kamers van de bewoners. Een uurtje vrij? Meld je dan aan via nldoet.nl. Dat laatste geldt ook voor alle reeds genoemde activiteiten op vrijdag. Op deze site is nadere informatie te vinden over alle activiteiten in Den Haag en de wijze waarop men zich kan aanmelden. 

Wasstraat voor rollators

Voor wie vrijdag geen tijd heeft, is er op zaterdag 11 maart nog voldoende te doen. Zo is die dag van 10.00 tot 13.00 uur een voorjaarsmarkt aan de Mozartlaan, naast Walboduin. Dekkersduin aan de Campanulastraat 6 heeft een gezellige dag voor de bewoners. Wie helpt tussen 10.00 en 15.00 uur om deze dag tot een succes te maken? Bij Zorgknooppunt Loosduinen aan de Willem III straat kunnen zaterdag tussen 12.30 en 16.00 uur rollators en rolstoelen door de wasstraat. Het zorgknooppunt maakt er een feestje van, compleet met muzikale omlijsting. Bij Centraal Wonen Houtwijk aan de Albert Schweitzerlaan 22 heeft het tuinmeubilair en speeltoestellen een opknapbeurt nodig. Wie wil helpen is welkom tussen 10.00 en 17.00 uur. Tot slot heeft De Nijkamphoeve nog wat leuke klussen op de site van NLdoet staan: schilderen van de werkplaats en hooischuur, het maken van vogelverschrikkers en het schoonmaken van het hekwerk op de ezelplaats.

Kijk voor meer informatie op de website van NLdoet.