Natuurlijk Delfland zoekt vrijwilligers voor project bij Zandmotor

Algemeen
Met de Groen Kar promoot Natuurlijk Delfland de natuur op de Zandmotor.
Met de Groen Kar promoot Natuurlijk Delfland de natuur op de Zandmotor. (Foto: Natuurlijk Delfland)

In het kader van het project Groene Strand Zandmotor organiseert Natuurlijk Delfland de komende tijd twee activiteiten. Hiervoor worden nog vrijwilligers gezocht. 

Het project Groene Strand heeft als doel om de natuur op stranden te versterken en onder de aandacht van bezoekers te brengen. Deelnemers werken samen in teams. Er zijn al teams voor excursies, zwerfafval rapen of de ontwikkelende natuur te volgen. 

Landelijk project

Het Groene Strand is een landelijk project, mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. De Provinciale Landschappen, Stichting Duinbehoud, IVN Natuureducatie, Stichting Anemoon en Vogelbescherming Nederland voeren het project uit. 

Het Zuid-Hollands Landschap coördineert het project in Zuid-Holland. Natuurlijk Delfland is actief voor Het Groene Strand Zandmotor. 

Groene Kar en vogels

Zaterdag 11 februari staan de vrijwilligers van Natuurlijk Delfland tussen 13.00 en 15.00 uur met de Groene Kar bij de Zandmotor. Ze gaan de zandmotor promoten. Voor deze activiteit worden nog mensen gezocht die hierbij willen helpen. Op zondag 19 februari gaan vrijwilligers tussen 13.00 en 15.00 uur onderzoeken welke vogels er op dit unieke stukje strand zijn en wat ervoor nodig is om ze te beschermen. Deze zondag wordt vooral gekeken naar vogels die broeden.
Voor beide activiteiten: nadere informatie en opgave via medewerkernatuurlijkdelfland@gmail.com. Na opgave volgen meer details over onder andere de verzamelplek.