Halsbandparkiet ‘verslaat’ huismus tijdens vogeltelling in Den Haag

Algemeen
Mussen.
Mussen. (Foto: Pixabay)

Onlangs was de Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescherming Nederland. In Den Haag deden 1.927 mensen mee. Opvallend is dat in de Haagse tuinen vaker de halsbandparkiet werd gezien dan de huismus. De eerste is een exoot, de andere niet. 

Door Merijn van Grieken

De Top-10 voor Den Haag ziet er als volgt uit: 1. Koolmees, 2 Kauw, 3. Houtduif, 4. Merel, 5. Pimpelmees, 6. Ekster, 7. Halsbandparkiet, 8. Vink, 9. Roodborst en 10. Huismus. 

Daarbij vallen twee dingen op. Allereerst is het opvallend dat de tropische halsbandparkiet op de zevende plaats staat. Net als in Amsterdam en Rotterdam komt deze groene rakker in de Top-10 voor. Daarmee is de halsbandparkiet inmiddels een bekende exoot in de Randstad. Landelijk staat hij op de zestiende plek. “De halsbandparkiet is een ontsnapte kooivogel en houdt zich goed staande in ons land. Vanuit de stadsparken in Den Haag en Amsterdam hebben ze zich steeds verder over het westen van het land verspreid. Den Haag en Amsterdam tellen de grootste aantallen halsbandparkieten”, aldus Marieke Dijksman van Vogelbescherming Nederland.

Trend

Stadsecoloog Martin van den Hoorn van gemeente Den Haag kijkt niet op van deze uitslag. Het is een trend die we al een aantal jaren zien. “Inmiddels horen de halsbandparkieten er gewoon bij. Het is zoals het is”, zegt hij over de groeiende populatie. Hij schat in dat het om enkele tienduizenden halsbandparkieten gaat. Ze verspreiden zich verder over Nederland omdat de steden vol raken.

Forse schade

Halsbandparkieten zijn holenbroeders, maar broeden ook in nestkasten. Echte concurrentie om beschikbare broedholten met kauwtjes, spechten en uilen lijkt er nauwelijks te zijn. “Veel concurrentie met andere vogels is nog niet aangetoond, al zijn er voorzichtige aanwijzingen dat ze wel concurreren met vleermuizen die in bomen wonen. Ze veroorzaken wel forse schade aan fruitbomen. Daar moet wel wat aan gedaan worden”, zegt Martin.

Binnensteden

Verder valt aan de Nationale Vogeltelling 2023 op dat de huismus in Den Haag weer als laatste eindigt in de Top-10. “De huismus staat landelijk op nummer 1, in Den Haag op 10. Sinds de jaren ‘80 is het aantal huismussen in ons land gehalveerd, vooral uit de binnensteden zijn ze verdwenen. In de dorpen doen ze het gelukkig nog wel goed”, zegt Marieke.

Hoogbouw

Volgens Martin is het ‘jammer dat zo’n kenmerkende huis-, tuin- en keukenvogel verdwijnt’. “Maar het is inherent aan de verdichting van steden. Er komt meer hoogbouw zonder dakpannen waar ze onder kunnen kruipen of daken met vogelschroot. Daarbij: daken zijn zo goed geïsoleerd dat het voor de mussen te heet wordt onder de dakpannen”, zegt hij.

Rommelige tuinen

De mus houdt van rommelige tuinen waar hij een zandbadje kan nemen, uit een kippenhok wat voer kan jatten of zich in een struik kan verstoppen. “Er is steeds minder ruimte voor groene tuinen met een haag eromheen en rommelhoekjes met onkruidzaden. Wij helpen de musjes door het plaatsen van nestkasten te stimuleren. Gelukkig kun je als bewoner de mus heel goed helpen ”, zegt Martin.

Bron: www.hethaagsegroen.nl