Nijhoff in de Haagse Kunstkring

zondag 27 november 2022 14:30 tot 16:30

Zondag 27 november vindt in de Haagse Kunstkring een programma rond dichter en vertaler Martinus Nijhoff (1894-1953)plaats. Pim Reinders, historicus en Kunstkringlid, gaat in gesprek met Bart Slijper, die een biografie over Nijhoff schrijft. Met speciale aandacht voor de tijd dat Nijhoff in zijn geboortestad Den Haag woonde. Hij schreef en publiceerde er zijn eerste gedichten. Hij vertrok voor zijn studie naar Amsterdam en zou pas in 1941 in Den Haag terugkeren. Nijhoff was lid van de Haagse Kunstkring tot zijn dood. Mathijs Sanders, hoogleraar Moderne Letterkunde gaat in op de relatie tussen Nijhoffs gedichten en diens vertaalwerk. Presentatie: Ellen Fernhout.
Toegang: €12,-
HKK-leden en Ooievaarspashouders: €8,-
Kaarten: https://www.ticketkantoor.nl/shop/Nijhoff
Haagse Kunstkring, Denneweg 64, Den Haag, tel. (070) 364 75 85 www.haagsekunstkring.nl.