Kerstconcert vrouwenkoor Sounds of Joy

zondag 11 december 2022 14:00

Op zondagmiddag 11 december om 2 uur geeft vrouwenkoor “Sounds of Joy” o.l.v. David van de Braak, haar jaarlijkse KERSTCONCERT in het parochiehuis, naast de Bartholomeuskerk aan de Veenweg in Nootdorp. Dit jaar met medewerking van het “Trio Magnifique” uit Zoetermeer en met een van de leden Gerlinde, die samen met Andrew op de trompet speelt. Er worden diverse mooie muziekstukken gebracht, solo, duetten, kwartetten en meerstemmig gezongen. De entree is gratis. Na afloop wordt er voor de onkosten een vrijwillige bijdrage gevraagd d.m.v. een deurcollecte. In de pauze is er koffie met wat lekkers voor € 1,- Wij heten iedereen van harte welkom