Dit nieuwe parochieblad voor het Westland ziet eind februari het licht

Cultuur
Het eerste nummer is een opmaat voor het meest belangrijke christelijk feest: Pasen.
Het eerste nummer is een opmaat voor het meest belangrijke christelijk feest: Pasen. (Foto: PR)

Eind februari 2024 ziet een nieuw blad het daglicht: Franciscus Focus, katholiek magazine voor het Westland, Hoek van Holland en Wateringse Veld. De Franciscus Focus vervangt alle afzonderlijke parochiebladen en bundelt het nieuws en het elan van tien katholieke parochies die samen de parochiefederatie Sint Franciscus, tussen duin en tuin uitmaken. 

“Zo wordt het katholieke nieuws in onze regio gefocust en kan het doeltreffender mensen binnen en buiten de kerkelijke kaders bereiken”, licht diaken Walther Burgering toe. Het modern en kleurrijk vormgegeven magazine wil open, divers en missionair zijn, is gemiddeld 28 pagina’s dik en verschijnt in een oplage van 8.000 exemplaren.

Tussen duin en tuin

“Onder begeleiding van de Zalige Zalm, het bureau voor geloofscommunicatie dat al meer dan 200 gemeente- en parochiebladen in Nederland in beheer heeft, is het gelukt om een redactie op federatief niveau samen te stellen die zorgdraagt voor een kwalitatief goed blad.” De Franciscus Focus moet het paradepaardje worden van de parochiefederatie Sint Franciscus, tussen duin en tuin.

Pasen

Het eerste nummer is een opmaat voor het meest belangrijke christelijk feest: Pasen. Onder de titel “Pasen, bij uitstek nieuw leven” zijn (jonge) mensen geïnterviewd en wordt het feest op verschillende manieren uit de doeken gedaan. Voorts is er ook veel aandacht voor parochieel nieuws vanuit de tien geloofskernen.