Dunea zet drinkwater-expertise in voor klimaatdoelstellingen

Duurzaamheid
Dunea's drinkwaterproductielocatie in Scheveningen.
Dunea's drinkwaterproductielocatie in Scheveningen. (Foto: Dunea)

Iedereen kan zich aanpassen aan de klimaatveranderingen: bijvoorbeeld door CO2-uitstoot te verminderen en door bewust en duurzaam watergebruik. In stichting Circulair West helpen bedrijven in West-Nederland elkaar met de klimaatdoelstellingen die zij zichzelf stellen. Dunea sluit zich per 1 juni bij Circulair West aan.

Voor een goede leefomgeving, de natuur - biodiversiteit - en genoeg banen in de toekomst voor iedereen, maakt Stichting Circulair West zich sterk voor een economie waarin gerecycled wordt, een gezonde concurrentie is en waarin duurzaam wordt geproduceerd. 

Al klimaatneutraal

Drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder Dunea produceert en levert aan ruim 1,3 miljoen klanten drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland, waaronder in Den Haag. Ook beheert Dunea de drie duingebieden tussen Monster en Katwijk, die deel uitmaken van Nationaal Park Hollandse Duinen: Solleveld, Meijendel en Berkheide. Deze drie gebieden zijn van groot belang voor het zuiveren van drinkwater. Er komen jaarlijks ongeveer 1 miljoen recreanten.

Dunea is al klimaatneutraal - dat wil zeggen, er is wel CO2-uitstoot van bedrijfsactiviteiten, maar die wordt gecompenseerd. Dunea werkt er naar eigen zeggen aan om compensatie die hiervoor nog nodig is, terug te brengen. Het proces van centraal water ontharden, is dankzij innovatie met calciet al circulair - dat wil zeggen, dat er geen afval uit voortkomt. 

Kennis op het gebied van water

“Kennis bundelen en samen werken aan klimaatdoelen – in deze setting met veel midden- en kleinbedrijf - geeft inspiratie en synergie,” verklaart directeur Wim Drossaert. “Wij brengen kennis en ambitie op het gebied van water, techniek en rapportage, en we ontmoeten hier bijvoorbeeld bedrijven die stappen zetten in duurzame woningbouw. We kunnen elkaar en de regio helpen om het ook op lange termijn leefbaar te houden.” 

De uitdagingen om onze regio van voldoende schoon (drink) water te voorzien worden steeds groter

“Met Dunea verwelkomen we een échte waterspecialist in ons vriendennetwerk, wiens expertise meer dan welkom is,” reageert Leon van Ast, kwartiermaker Circulair West. “Droogte, vervuiling en een stijgend watergebruik door bevolkingsgroei, maken de uitdagingen om West-Nederland van voldoende schoon (drink)water te voorzien steeds groter. We integreren daarom graag de expertise en ideeën van Dunea om drinkwater ook in de toekomst voor iedereen beschikbaar te houden in onze icoonprojecten.”

Woningen en bedrijven moeten worden aangepast om in 2035 20% minder drinkwater te gebruiken

Vrienden van Circulair West werken samen aan ‘icoonprojecten’, ontwikkelen kennis en passen die toe voor circulaire productieprocessen, -bedrijfsvoering, -producten en -diensten. De nadruk ligt daarbij op ketensamenwerking. Dunea ziet hier kansen. Drossaert: “Terwijl Nederland zich aanpast om zoet water beter vast te houden voor droge tijden, moeten woningen en bedrijven worden aangepast om in 2035 20% minder drinkwater te gebruiken. Zonder aangepast Bouwbesluit kun je alleen vooruit met wie wil. Deze club stroopt de mouwen op en gaat aan de slag. Daar houden wij van.”