Haags Manifest Gelijke stagekansen ondertekend: ‘Iedereen verdient dezelfde kans’

Nieuws
De ondertekenaars met in hun midden Rabin Baldewsingh (tweede van links) en onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer (vierde van links).
De ondertekenaars met in hun midden Rabin Baldewsingh (tweede van links) en onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer (vierde van links). (Foto: pr)

Voor studenten met een migratieachtergrond is het soms moeilijker om een stageplek te bemachtigen. Het Haags Manifest Gelijke stagekansen moet een einde maken aan deze discriminatie. Woensdag 24 mei werd het manifest ondertekend door onder andere de besturen van ROC Mondriaan, Hogeschool Inholland en De Haagse Hogeschool samen met gemeente Den Haag. Onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer en Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, Rabin Baldewsingh, en studenten van de drie scholen waren hierbij aanwezig. 

De andere ondertekenaars waren: VNO-NCW Regio Den Haag, MKB Den Haag, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en Stichting ELBHO. Ook studenten van de drie scholen waren erbij aanwezig.

Voor op de rest

Hans Schutte, de voorzitter van het College van Bestuur van ROC Mondriaan is trots op het manifest. “We lopen daarmee als Den Haag flink voor op de rest van Nederland”, meldt Schutte. Hij vervolgt: “We hebben onlangs nog op onze vestiging aan de Meppelweg het Stagepact ondertekend met minister Dijkgraaf en nu hebben we ook nog een specifieke Haagse aanpak met de belangrijke spelers hier.”
Ondanks de ondertekening van het manifest blijft Rabin Baldewsingh die ooit wethouder was in Den Haag, kritisch. “Ik ben vaak in gesprek met jongeren. Wat ik vaak van hen hoorde waren hun klachten over stagediscriminatie. Dat werkt voor deze jongeren ontzettend frustrerend. Het raakte mij ook. Er zijn nu heel veel goede initiatieven gestart maar toch blijf ik kritisch op de minister. Daarom wil ik de sociale partners en de politiek oproepen om druk op de minister te blijven uitoefenen om zo tot meer geld voor stagebegeleiding te komen om de jongeren hierin te begeleiden. Met alleen goede bedoelingen komen we er niet. Leg daarom de regie bij de onderwijsinstellingen, zodat die een nog betere stagebegeleiding kunnen bieden en betaal de instellingen daarvoor.”

Hier moeten we als gemeente hard aan meewerken

Onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer ziet bij het tegengaan van stagediscriminatie ook zeker een belangrijke rol voor de gemeente Den Haag weggelegd. “Het is mooi om deze volle zaal te zien. Zoveel mensen die voor dezelfde opgave staan: jongeren lesgeven en een goede toekomst bieden. Veel jongeren komen uit wijken waar het moeilijk is en de begeleiding anders en iedereen verdient dezelfde kans. Wat me gelukkig maakt is om te zien hoe gemotiveerd de mensen hier zijn om daar iets aan te doen. En natuurlijk moeten we als gemeente daar hard aan meewerken, we zijn immers een grote speler in Den Haag met 10.000 mensen in dienst.”

Goede voorbeeld

Na de ondertekening werd het handboek Gelijke Stagekansen gepresenteerd dat op de website van Inholland te downloaden is. Tijdens een open podium vertelden jongeren van diverse organisaties over hun ervaringen en wat ze zelf doen en organiseren in de diverse netwerken waarin ze actief zijn. Een belangrijke oproep van de jongeren aan de bedrijven is daarbij: “Laat vooral zien hoe je investeert in diversiteit en wat het resultaat daarvan is. Geef het goede voorbeeld!”

Aanvulling

Het manifest is opgesteld - aanvullend op het landelijk ‘Manifest tegen stagediscriminatie hoger onderwijs’ en het ‘Stagepact mbo 2023-2027’ - om regionaal de krachten verder te bundelen en te verstevigen voor het doorontwikkelen, opschalen, uitbreiden en duurzaam inrichten van ingezette initiatieven tegen stagediscriminatie.