Maat is vol voor omwonenden van Azivo-gebouw: Hart voor Den Haag wil actie van gemeente

Nieuws
V.l.n.r. Ralf Sluijs, Ramon Meesters en stadsdeelvoorzitter Hart voor Den Haag, Ger Franke, bekijken het gebouw.
V.l.n.r. Ralf Sluijs, Ramon Meesters en stadsdeelvoorzitter Hart voor Den Haag, Ger Franke, bekijken het gebouw. (Foto: HvDH)

Het voormalig Azivo-gebouw aan de Oude Haagweg staat al 13 jaar leeg. Plannen voor woningbouw op deze plek passeerden wel de revue, maar er gebeurde niets. Gevolg: het gebouw is vervallen en trekt hangjongeren aan. De buurt is het meer dan zat. Hart voor Den Haag wil dat het stadsbestuur in actie komt en het gebouw desnoods onteigent.

Veel gebroken ruiten, dichtgetimmerde verdiepingen en graffiti: het Azivo-gebouw biedt een trieste aanblik. De parkeerplaats is een naargeestige plek die volgens omwonenden drugsdealers en hangjongeren aantrekt en waar veel zwerfafval ligt. “Het wordt zelfs gebruikt als afwerkplek”, vertellen Ramon Meesters van Wijkberaad Houtwijk en Andreas Dijk van het Buurtpreventieteam Houtwijk. Hart voor Den Haag-raadslid Ralf Sluijs was vrijdag op wijkschouw in de Houtwijk. Hij hoorde de klachten aan. Sluijs en collega-raadslid Arjen Dubbelaar vinden dat de buurt ‘na 13 jaar ellende beter verdient.’ Het is niet voor het eerst dat de partij aan de bel trekt over het Azivo-gebouw. Maar wel de eerste keer dat de partij om een keiharde aanpak van de Van Herkgroep vraagt. De eigenaar van het gebouw laat niet alleen na om de locatie een nieuwe bestemming te geven, de Van Herkgroep onderhoudt het ook niet, met alle gevolgen van dien.  

Plan

En dat terwijl er ruim 7 jaar geleden op initiatief van het Wijkberaad Houtwijk een plan was ontwikkeld voor het terrein. Het gebouw zou plaatsmaken voor een complex met  kleine appartementen voor starters, multifunctionele ruimtes en enkele kleine kantoren. De eigenaar heeft toen wel even meegedacht, maar verder niets meer van zich laten horen. 

De wijk trekt dit niet langer

“Na 13 jaar leegstand en ellende is de maat meer dan vol, de wijk trekt dit niet langer. Bewoners durven hier ‘s avonds niet eens rond te lopen”, zegt Sluijs die van Meesters begreep dat de woningen die grenzen aan het pand door alle overlast minder waard zijn dan het rijtje erachter. 

Dwang

Sluijs en Dubbelaar vinden dan ook dat het stadsbestuur in actie moet komen. Sluijs: “Een pandeigenaar is verplicht om zijn pand te onderhouden. De gemeente Den Haag moet hier de middelen inzetten die daarvoor beschikbaar zijn. Hier moet zo snel mogelijk een last onder bestuursdwang opgelegd worden en herstel worden geëist”, vult partijgenoot en collega-raadslid Arjen Dubbelaar aan. Hij wijst op Wassenaar waar de gemeente heeft ingegrepen door zelf Huize Ivicke te laten opknappen en de kosten te verhalen op de eigenaar. Volgens Dubbelaar kan dat ook met het Azivo-gebouw. “Korte metten mee maken. Niet meewerken, dan beslag leggen”, aldus Dubbelaar.

Ook wil Hart voor Den Haag dat de gemeente afdwingt dat het gebouw en parkeerterrein op korte termijn worden ontwikkeld. “En indien de Van Herkgroep dit blijft weigeren, dan rest wat ons betreft alleen nog maar een onteigeningstraject waarbij het eigendomsrecht gedwongen wordt overgedragen aan de gemeente die het dan kan gaan ontwikkelen”, zegt Sluijs. Onteigening is alleen mogelijk als de (lokale) overheid met het plan aantoonbaar het algemeen belang dient. “De enorme overlast voor de bewoners en het directe verband tussen de huizenprijzen en het verloederde gebouw zijn zo duidelijk dat het ontwikkelen van het gebied overduidelijk in het algemeen belang van de buurt is”, stelt Sluijs die hierin gesteund wordt door het Wijkberaad Houtwijk. “Er moet nu echt wat gebeuren en deze uiterste noodgreep kan daarbij doorslaggevend zijn. Wij staan hier dus volledig achter”, zegt voorzitter Meesters.
Hart voor Den Haag stelt schriftelijke vragen.


HTM sluit moeilijk jaar af met positief resultaat

Het aantal reizigers is nog steeds niet terug op het niveau van voor de corona uitbraak. Desondanks sluit de HTM 2022 af met een positief resultaat. 

“Om die achterblijvende reizigersopbrengsten op te vangen zijn er bezuinigingen doorgevoerd. Ook hebben we goed gelet op onze uitgaven. Dat bij elkaar opgeteld heeft geleid tot een positief financieel resultaat van 1,9 miljoen euro”, licht algemeen directeur Jaap Bierman toe.  

In 2022 heeft HTM zo’n 76,5 miljoen reizigers vervoerd. Dat is ruim een derde meer dan in 2021 toen het bedrijf zo’n 56 miljoen reizigers vervoerde. Vergelijken met het pre-corona jaar 2019 laat 2022 nog steeds een flinke afname van het aantal reizigers zien. “Wat vooral opvalt is dat we een ander reispatroon waarnemen. Het meer thuiswerken speelt daarin een belangrijke rol. Dinsdag, woensdag en donderdag waren relatief de drukste dagen van de werkweek. Maar het meest opvallende is toch dat tijdens de weekenden het aantal reizigers procentueel sterker herstelde dan op de werkdagen. Structureel lag het aantal reizigers in de weekenden boven de 90% ten opzichte van het referentiejaar 2019.” aldus Bierman. “We doen er alles aan om het aantal reizigers verder te laten groeien, maar we vervoeren vandaag de dag zo’n 85% van het aantal ten opzichte van 2019. Gelukkig groeit het aantal reizigers wel, maar dit en volgend jaar moeten we rekening houden met lagere inkomsten.”

Door dit veranderende reisgedrag heeft HTM ook de dienstregeling in 2022 aangepast. “Gelukkig hebben we niet hoeven te besluiten tot het laten vervallen van lijnen of andere grote afschalingen. We gaan er van uit dat we ook dit jaar en volgende jaren ons OV-aanbod zo goed mogelijk kunnen aansluiten op wat de reizigers vragen”, aldus Bierman.

Toekomst

Stadler gaat nieuwe, ruime trams van het type TINA leveren. De trajecten van trams 1, 6 en 12 worden door de gemeente in nauwe samenwerking met HTM geschikt gemaakt voor de ruimere trams. Daarnaast wordt eind 2023 gestart met de aanpassing van de remise Scheveningen en gaat de planvorming voor een beoogde nieuwe remise op het GAVI-terrein verder. Verder wordt rond de zomer van 2023 bekend wie de leverancier wordt van de nieuwe elektrische bussen van HTM. Het gaat om 60 bussen van 18 meter en 40 bussen van 12 meter. Ook komt er een nieuwe hoogwaardige OV-verbinding vanaf station Den Haag Centraal richting station Voorburg. Ook vanaf Delft via Rijswijk wordt de Binckhorst ontsloten met een verlegde tram.