Gevaarlijk kruispunt in Laak aangepakt: nieuwe indeling rijstroken en afstelling verkeerslichten

Nieuws
Fietsers en afslaande automobilisten krijgen nu niet meer op hetzelfde moment groen.
Fietsers en afslaande automobilisten krijgen nu niet meer op hetzelfde moment groen. (Foto: gemeente Den Haag)

Het kruispunt van de Rijswijkseweg met de Neherkade had de twijfelachtige eer een zogeheten blackspot qua ongevallen te zijn. Onder meer door de rijstrookindeling en de verkeerslichten aan te laten passen, hoopt de gemeente dat het aantal ongevallen flink zal dalen. 

Blackspots zijn locaties waar de afgelopen drie jaar meer dan zes letselongevallen zijn gebeurd. Het bewuste kruispunt was er zo één, Fietsers en wandelaars die op de Rijswijkseweg vanuit de stad de Neherkade over staken, kwamen in het verleden meerdere malen in botsing met auto’s die vanaf dezelfde kant de Neherkade opdraaiden. Beide hadden op hetzelfde moment een groen verkeerslicht. Omdat het een gecombineerde rijstrook was voor afslaande- en rechtdoorgaande auto’s, was ook geregeld getoeter te horen van ongeduldige automobilisten. De gemeente Den Haag heeft daarom besloten om dit kruispunt aan te pakken.

Overzichtelijker

Om hier iets aan te doen, is recent de rijstrookindeling aangepast. Fietsers en afslaande automobilisten krijgen nu niet meer op hetzelfde moment groen. Daarnaast hebben voetgangers en fietsers door het opnieuw afstellen van de verkeersregelinstallatie vaker groen en is de wachttijd aanzienlijk afgenomen. Het kruispunt is hiermee een stuk fietsvriendelijker, overzichtelijker, rustiger en veiliger geworden.

Belangrijk

Wethouder Robert van Asten vindt de aanpak van blackspots in de stad ontzettend belangrijk: ‘‘Het aantal verkeersslachtoffers moet namelijk naar beneden. k ben blij dat we het kruispunt van Rijkswijkseweg met de Neherkade veiliger hebben gemaakt. Ook de komende tijd blijven we blackspots aanpakken.’’

Uitvoeringsplan verkeersveiligheid

Om structureel en gestructureerd de verkeersveiligheid te verbeteren, heeft de gemeente Den Haag het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2023-2026 gemaakt. Het programma is opgesteld aan de hand van meerdere thema’s. Voorbeelden van deze thema’s zijn veilige infrastructuur voor fietsers en voetgangers, veilige snelheden, verkeersveilig gedrag aanleren en ongewenst en asociaal verkeersgedrag afleren. In totaal wordt ruim 25 miljoen euro uitgetrokken voor het programma.