Haaglanden Medisch Centrum wint Doe Weer Mee! Pluim 2023 Den Haag

Nieuws
V.l.n.r. Michel Antonisse, Armand Jonker, Anja Haver, Rosetta Leiendecker, Noël Houben.
V.l.n.r. Michel Antonisse, Armand Jonker, Anja Haver, Rosetta Leiendecker, Noël Houben. (Foto: Glazen Radiohuis)

Het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) heeft het thema laaggeletterdheid hoog op de agenda staan en zorgt dat brieven aan patiënten duidelijker zijn. Om die reden kreeg de afdeling communicatie van het HMC de Doe Weer Mee! Pluim 2023 Den Haag. 

Afgelopen vrijdag ontving het HMC de Pluim uit handen van projectleider Armand Jonker en twee Haagse taalambassadeurs van Doe Weer Mee! Michel Antonisse en Rosetta Leiendecker. Plaats van handeling was het Glazen Radiohuis aan het Jonkbloetplein in Laakkwartier waar de uitzending van 12 tot 15 september geheel ging over (het ontbreken van) basisvaardigheden zoals lezen, schrijven én rekenen ter gelegenheid van de Week van Lezen en Schrijven 2023.

Juryrapport

Namens HMC namen manager afdeling communicatie Anja Haver en Noël Houben, multimediaredacteur patiëntencommunicatie, de Doe Weer Mee! Pluim Den Haag in ontvangst waarop het volgende juryrapport vermeld stond: ”De afdeling communicatie van het Haaglanden Medisch Centrum heeft het thema laaggeletterdheid hoog op de agenda staan. Samen met de taalambassadeurs van Doe Weer Mee! is men begonnen om onder meer uitnodigingsbrieven voor patiënten duidelijker te maken. Het ziekenhuis heeft hierover ook een uitgebreid artikel op haar website geplaatst. Doe Weer Mee! wordt als vast team in de toekomst vaker benaderd om de communicatie binnen het ziekenhuis te verbeteren.’

Doe Weer Mee! Pluim ROC Mondriaan

In de regionale wervingscampagne ‘Doe Weer Mee!’ van ROC Mondriaan werken gemeenten Delft, Den Haag, Midden-Delfland, Rijswijk, Westland samen bij de aanpak van laaggeletterdheid in de regio Haaglanden. De Pluim wordt jaarlijks per deelnemende gemeente uitgereikt in de Week van Lezen en Schrijven aan een persoon of organisatie die hieraan een bijzondere bijdrage levert. Dit jaar kregen vier organisaties in respectievelijk Den Haag, Delft, Rijswijk en Westland de Doe Weer Mee! Pluim 2023.

De wervingscampagne Doe Weer Mee richt zich op volwassenen die het lezen en schrijven van de Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden onvoldoende beheersen om mee te kunnen doen in onze samenleving. Voor meer info ga naar rocmondriaan.nl/doe-weer-mee

Glazen Radiohuis

Rond de landelijke Week van Lezen en Schrijven (8 -15 september) werd met het Glazen Radiohuis in Den Haag extra aandacht gevraagd voor het belang van het aanpakken van laaggeletterdheid in regio Haaglanden. Van 12 tot en met 15 september stond het huis in Den Haag aan het Jonkbloetplein in het Laakwartier in Den Haag. Elke dag stond een gemeente of een onderwerp centraal. Er waren gastpresentatoren, ervaringsdeskundigen, bestuurders, wetenschappers en vertegenwoordigers van (taal)initiatieven. Vrijwilligers van verschillende maatschappelijke organisaties ondersteunen het evenement. Via de website www.glazenradiohuis.nl worden digitale bezoekers met een link naar het aanbod in hun woon-werkgemeente geleid.

Grote gevolgen

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met omgaan met een computer of smartphone. In Haaglanden gaat het om 18% van de volwassenen. Moeite hebben met basisvaardigheden heeft grote gevolgen. Het maakt mensen kwetsbaar: minder zelfredzaam, minder sociaal actief en minder gezond dan mensen die hier géén moeite mee hebben.