Statenleden Zuid-Holland nemen kijkje in duingebied Loosduinen

Nieuws
De Statenleden laten zich door boswachter Danny uitgebreid bijpraten.
De Statenleden laten zich door boswachter Danny uitgebreid bijpraten. (Foto: pr)

Leden van de Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben een bezoek gebracht aan Solleveld, onderdeel van het Zuid-Hollands Landschap. Ze lieten zich informeren over het duingebied waarvoor de status van Nationaal Park is aangevraagd bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij. 

Die aanvraag geldt niet alleen voor de plek die door de statenleden werd bezocht, maar voor voor het hele duinengebied tussen Hoek van Holland en Hillegom. De Provincie Zuid-Holland werkt samen met 50 andere partners aan deze aanvraag, die de titel ‘Nationaal Park Hollandse Duinen’ heeft gekregen.

Stedelijk gebied

Het unieke aan Nationaal Park Hollandse Duinen is dat het gebied zich uitstrekt tot aan de voormalige strandwallen, die tot 8 kilometer landinwaarts liggen. Hierdoor valt een groot deel van het stedelijk gebied van Loosduinen en Den Haag, maar ook bollenvelden en landgoederen zoals Ockenburgh onder dit gebied. De kern van de organisatie Nationaal Park Hollandse Duinen wordt gevormd door Dunea, Staatsbosbeheer, Provincie Zuid-Holland, gemeente Den Haag, Hoogheemraadschap van Delfland en Hoogheemraadschap van Rijnland.

Villa Ockenburgh

De Statenleden hebben zich in Solleveld door Georgette Letz, directeur van het project en door boswachter Danny uitgebreid laten bijpraten. Na afloop waren zij onder de indruk van de voortgang van het project. Bij terugkomst in Villa Ockenburgh hebben enkele Statenleden zich nog laten bijpraten door collega-Statenlid Michel Rogier uit Loosduinen over het unieke burgerinitiatief Villa Ockenburgh dat inmiddels onderdeel is van de Erfgoedlijn van Zuid-Holland.