Ruim 54 miljoen naar Haagse Preventie Aanpak om gezondheidsverschillen te verkleinen

Nieuws
Gezondheidsproblemen kunnen ook ontstaan door financiële stress.
Gezondheidsproblemen kunnen ook ontstaan door financiële stress. (Foto: Pixabay)

De gemeente Den Haag trekt de komende vier jaar meer dan €54 miljoen uit voor de Haagse Preventie Aanpak. Door te investeren in preventie en samen te werken willen wethouders Mariëlle Vavier en Hilbert Bredemeijer de verschillen in gezondheid bij bewoners, die generatie op generatie voortduren, verkleinen.

In plaats van problemen los van elkaar aan te pakken, wordt met de Haagse Preventieaanpak gekeken naar het groter geheel. Problemen op het gebied van gezondheid, bestaanszekerheid en kansengelijkheid zijn namelijk verbonden en versterken elkaar. Als gezinnen bijvoorbeeld kampen met financiële problemen, kan dit ervoor zorgen dat ze minder snel medische hulp zoeken of minder sporten, met gezondheidsproblemen als gevolg.

Gezamenlijke aanpak

“In Den Haag willen we niet dat deze grote gezondheidsverschillen blijven bestaan. We investeren daarom flink in een gezamenlijke aanpak”, aldus wethouder Mariëlle Vavier (armoede, gezondheid en inclusie).
Wethouder Hilbert Bredemeijer (onderwijs, jeugd en sport) vult haar aan: “Haagse gezinnen kunnen tegen allerlei problemen aanlopen. Gezondheidsproblemen door te weinig sporten en bewegen, financiële stress, mentale problemen. In plaats van allemaal verschillende oplossingen te bieden, gaan we ze met deze aanpak gezamenlijk te lijf en voorkomen we dat ze verergeren.”

Hulp in de wijken

Hoe ziet die gezamenlijke aanpak eruit? Veel gezinnen en andere inwoners in Den Haag zijn op dit moment afhankelijk van ondersteuning vanuit de gemeente. De gemeente gaat haar aanpak verbinden aan initiatieven die er al zijn in de wijken. Zo komt bij Helpdesk Geldzaken ook iemand die mee kan denken over gezondheidsklachten en komt er een vertrouwd gezicht uit de wijk op basisscholen om ouders laagdrempelig te adviseren bij vragen over bijvoorbeeld opvoeding. Hiervoor wil de gemeente de komende vier jaar 54 miljoen uittrekken uit zowel eigen middelen als de zogeheten SPUK-subsidie vanuit het Rijk

Toegankelijk

Met deze preventieve aanpak wil de gemeente dat ieder kind in Den Haag een gezonde, veilige en positieve start krijgt. Ook heeft het plan als doel dat bewoners zich emotioneel goed voelen, gezondheidsverschillen worden verkleind en dat de druk op de jeugdzorg wordt verminderd. Door met vrijwilligers samen te werken in de wijken waar de problemen het grootst zijn, maakt de gemeente hulp toegankelijk en laagdrempelig.