Onderzoek wijst uit: genoeg ruimte voor voorzieningen in het CID

Nieuws
Om de stad leefbaar te houden moeten er naast nieuwe woningen ook voldoende voorzieningen komen.
Om de stad leefbaar te houden moeten er naast nieuwe woningen ook voldoende voorzieningen komen. (Foto: pr)

Er is voldoende ruimte voor maatschappelijke voorzieningen in het Central Innovation District (CID). Dit blijkt uit een onderzoek dat de gemeente Den Haag heeft laten uitvoeren. 

Naar verwachting groeit Den Haag tot 2040 met 70.000 inwoners. Samen met marktpartijen wil de gemeente daarom jaarlijks 4.000 woningen bouwen. Dat gebeurt vooral in drie grote ontwikkelgebieden: het CID, de Binckhorst en Zuidwest. Het stadsbestuur wil echter niet alleen woningen bouwen. Om de stad leefbaar te houden moeten er onder andere voldoende sportplekken, scholen en bibliotheken zijn. Dit worden maatschappelijke voorzieningen genoemd.

Wethouder Robert van Asten (Stedelijke Ontwikkeling) is blij met de positieve resultaten van dit onderzoek. “Maar nu komt de belangrijkste fase”, waarschuwt hij. “We moeten samen met de stad ervoor zorgen dat die voorzieningen er ook komen. Met ontwikkelaars maken we afspraken over hoe we voldoende ruimte voor groen, winkels, horeca, maar ook voor bijvoorbeeld scholen of huisartsen reserveren. Als gemeente doen we dat op onze eigen grond ook.”

Leefbare stad

“We willen Den Haag ook in de toekomst een leefbare stad houden. We bouwen niet alleen woningen, we bouwen wijken. Haagse wijken. Mensen moeten in de buurt kunnen sporten, naar de bibliotheek kunnen of zorg kunnen krijgen.”, stelt wethouder Van Asten. “In het CID komen meer woningen, meer banen en meer studenten. Dat is goed voor de werkgelegenheid in de stad, maar het betekent ook dat het druk wordt. Daarom moet in plannen van gemeente en ontwikkelaars ruimte gemaakt worden voor voorzieningen. Alleen zo kunnen we als stad verantwoord groeien.”

Tijdens het onderzoek werd gekeken hoeveel voorzieningen er nodig zijn als het CID groeit, of daar voldoende ruimte voor is en hoe de gemeente daarop kan sturen. Gisteren, donderdag 28 september, is dit onderzoek door het stadsbestuur aangeboden aan de gemeenteraad.

Lange adem

Het CID is nu al een van de belangrijkste knooppunten van de stad. In dit gebied tussen de intercitystations werken op dit moment ongeveer 90.000 mensen en wonen 50.000 mensen. Meer dan 30.000 mensen studeren er. Tot en met 2040 worden in het CID naar verwachting nog eens 20.500 woningen en 400.000 m2 kantoren gebouwd.

“Dit is een project van de lange adem. We weten één ding zeker: we weten niet precies hoe Den Haag er over 20 jaar uitziet. Maar we maken wel plannen voor de stad. En daarin reserveren we ruimte voor voorzieningen. Iedereen die in de stad wil bouwen houden we aan die plannen”, concludeert wethouder Van Asten. “Tegelijkertijd moeten we de komende jaren iedere keer opnieuw kijken wat de stad nodig heeft. Dat geeft ons de ruimte om bij te sturen, mocht dat nodig zijn. Den Haag wordt, zogezegd, niet in één dag gebouwd.”

De komende jaren maakt de gemeente plannen voor verschillende gebieden in Den Haag. Zo bestaat het CID uit meerdere ‘deelgebieden’ met elk hun eigen karakter, zoals Laakhavens, Laan van NOI en de omgeving van Den Haag Centraal. Die plannen worden samen met omwonenden, ondernemers en andere mensen in het gebied gemaakt. Ook wordt in ieder plan ruimte gereserveerd voor voorzieningen in dat specifieke gebied. Uiteindelijk komen in deze plannen de voorwaarden waaraan toekomstige (bouw)projecten moeten voldoen.