Haagse woningbouwprojecten van start dankzij flinke financiële impuls van Rijk

Nieuws
In Den Haag wordt hard gebouwd aan nieuwe woningen en nieuwe wijken.
In Den Haag wordt hard gebouwd aan nieuwe woningen en nieuwe wijken. (Foto: gemeente Den Haag)

De komende twee jaar kan in Den Haag worden gestart met de bouw van zes woningbouwprojecten. Dit is mogelijk dankzij een bijdrage van ruim 25 miljoen euro uit de zogeheten ‘Startbouwimpuls van het Rijk. 

Het geld wordt gebruikt voor woningen in de hele stad. Er is geld voor 56 studentenwoningen in Loosduinen, 64 woningen in het project De Venen aan de Beresteinlaan in Zuidwest, 29 woningen voor het project Walenburg in Mariahoeve en 16 sociale huurwoningen op de Zeezwaluwstraat in Duindorp. Flinke klappers worden gemaakt door The Grace en de Waldorp Four in Laakhavens met respectievelijk 1.450 en 1.175 woningen. 

Hard nodig

Wethouder Robert van Asten (Stedelijke Ontwikkeling): “Met dit geld kunnen we bijna 2.800 woningen bouwen. Die zijn heel hard nodig. Maar dat niet alleen. Met dit geld kunnen we ook bouwen aan betere buurten. In Laakhavens kunnen we bijvoorbeeld nu ook extra groen en betere infrastructuur aanleggen.” 

Betaalbare woning

Ook wethouder Martijn Balster (Volkshuisvesting) is blij met de financiële bijdrage van het Rijk. “Veel woningbouwprojecten zouden zonder overheidssteun in de vertraging komen. De woningen die we met dit geld kunnen toevoegen zijn wederom minimaal 50% betaalbaar. Daarmee kunnen we veel mensen aan een betaalbare woning helpen. De komende jaren blijft stevige steun nodig, onder meer opdat onze noodlijdende woningcorporaties kunnen blijven bouwen: er is een enorme wachtlijst voor sociale huurwoningen.”

Buurten bouwen

Het ontvangen geld zorgt niet alleen voor meer woningen, ze maken ook extra leefbaarheidsmaatregelen mogelijk. De investeringen van de Startbouwimpuls zorgen er namelijk ook voor dat geld uit een eerdere regeling van het Rijk verzilverd wordt, de zogeheten Woningbouwimpuls. Deze regeling is bedoeld voor publieke investeringen rondom de woningbouw, zoals infrastructuur, parkeervoorzieningen, openbare ruimte en groen. Daarvoor ontving Den Haag al eerder ruim €91.000.000. 

Studenten en starters

Samen zijn de regelingen een vliegwiel voor nieuwe woningen en leefbaarheid in Den Haag. Ze maken bijvoorbeeld mogelijk dat er bijna 400 studentenwoningen in Laakhavens gebouwd worden. Belangrijk voor de groei van universitair onderwijs en kennisontwikkeling in de stad, waar Den Haag op inzet. Daarnaast kunnen met het geld nog ten minste 1.300 middenhuurwoningen gebouwd worden. Goed nieuws voor starters, samenwoners en mensen die in Den Haag willen komen werken.

Doorbouwverbond 

Eerder al sloot Den Haag samen met marktpartijen al het Haagse Doorbouwverbond, waarin afspraken zijn gemaakt om zo snel mogelijk te bouwen in de stad. Die commitment van markt en overheid is hard nodig, want ondanks impulsen van het Rijk moeten nog steeds alle zeilen bijgezet worden op de bouwmarkt. Den Haag heeft daarom de ambitie om 4.000 woningen per jaar te bouwen, waarvan het grootste deel betaalbaar. 

De Startbouwimpuls

De Startbouwimpuls (SBI) is een regeling voor projecten die ver genoeg zijn om uiterlijk in 2024 of in 2025 te starten met bouwen, maar door de veranderde economische omstandigheden de business case niet meer uit kunnen. De belangrijkste voorwaarden zijn dat er minimaal 50% betaalbare woningen moet worden gebouwd en er een maximumbijdrage per woning van € 12.500 (inclusief BTW) geldt. De SBI is bedoeld om private tekorten in de business case van een project op te vangen. Gemeenten kennen deze gelden vervolgens toe aan de verschillende projecten.