Miljoenensteun voor Haagse culturele instellingen

Nieuws
Jonge dansers op het podium.
Jonge dansers op het podium. (Foto: De Schaapjesfabriek)

De Haagse cultuursector heeft het moeilijk. Dat komt door de hoge energieprijzen, inflatie, corona nasleep en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Om de culturele sector te helpen komt de gemeente met een noodsteunregeling. Voor 2023 is er 1.3 miljoen euro beschikbaar en voor 2024 kan maximaal 750.000 euro worden aangevraagd.

Wethouder cultuur Saskia Bruines: “Kunst en cultuur hebben de kracht om mensen te verbinden, te ontroeren en te inspireren. We willen natuurlijk voor Den Haag dat het rijke aanbod behouden blijft en voorkomen dat instellingen noodgedwongen de deuren moeten sluiten. Ik ben blij dat we deze noodsteun kunnen verstrekken aan Haagse culturele instellingen die in financiële nood zitten.”

Herstelplan

Culturele instellingen die een exploitatietekort hebben en niet over een buffer beschikken kunnen een beroep doen op deze regeling. Om hiervoor in aanmerking te komen, wordt aan de instellingen gevraagd een herstelplan te maken dat de continuïteit voor de komende jaren waarborgt. 

Per instelling kan er maximaal € 500.000 aangevraagd worden voor 2023. De aanvraag mag niet hoger zijn dan het exploitatietekort minus de beschikbare buffer voor onverwachte financiële situaties. Wanneer er meer aangevraagd wordt dan beschikbaar is, verleent de gemeente het geld naar rato. Het is dus geen wie-het-eerst-komt-wie-het-eerst-maalt-regeling. 

Aanvragen

Aanvragen voor deze regeling om een tekort in 2023 te helpen dekken kunnen ingediend worden tussen 29 november en 21 december 2023. Aanvragen voor 2024 kunnen aangevraagd worden tussen 1 juli en 1 oktober 2024.