Den Haag wordt als eerste grote gemeente ‘Child Friendly’

Nieuws
Het Boekids Festival 2023.
Het Boekids Festival 2023. (Foto: Archief/Raymond van Mil)

Den Haag sluit zich als eerste grote gemeente in Nederland aan bij de ‘Child Friendly Cities’ van UNICEF en gaat de stad nog kindvriendelijker maken. Vandaag ondertekent wethouder Hilbert Bredemeijer namens de gemeente Den Haag in het bijzijn van Haagse kinderen een overeenkomst voor de verdere ontwikkeling van een kindvriendelijk beleid.

Kun je als kind veilig op straat spelen? Of sporten, ook als ouders daar geen geld voor hebben? Is de toegang tot onderwijs en voorschoolse educatie geregeld voor álle kinderen? Door aansluiting bij dit internationale initiatief, gaat de gemeente aan de slag om de situatie van kinderen en jongeren verder te verbeteren en hen een stem te geven. De gemeente werkt al hard aan een stad waarin ieder kind gezond, veilig en kansrijk opgroeit en met dit initiatief biedt UNICEF handvatten om kinderrechten nog beter te implementeren in beleid en praktijk. Het succesvol afleggen van het wereldwijde programma ‘Child Friendly Cities Initiative’ leidt tot internationale erkenning als kindvriendelijke gemeente.

Kinderen verdienen de kans om het beste uit zichzelf te halen

Jeugdwethouder Hilbert Bredemeijer is trots dat Den Haag deze primeur heeft. “Deze samenwerking met UNICEF is een enorm belangrijke primeur voor kinderen. Zij verdienen de kans om het beste uit zichzelf te halen en fijn en veilig op te groeien. Door bijvoorbeeld in te zetten op taalonderwijs en kwetsbare kinderen gratis voorschool te bieden, doet Den Haag al enorm veel voor kinderen. De aansluiting bij de ‘Child Friendly Cities’ helpt ons de rechten en kansen van kinderen nog beter mee te nemen in ons beleid.”

Startschot

Het startschot van de samenwerking is in buurthuis De Mussen in de Schilderswijk, in het bijzijn van groep 8 van openbare basisschool De Gelderlandschool en leden van het Jongerencollege van Madurodam. Ook de gemeentes Gooise Meren en Sint Eustatius sluiten aan bij deze eerste lichting van ‘Child Friendly Cities’. Het VN-Kinderrechtenverdrag is de basis van dit initiatief. Over de hele wereld doen steden hieraan mee.

Primeur

De gemeente Den Haag heeft een bijzondere positie als internationale stad van vrede en recht en kinderrechten hoog in het vaandel. Voorbeelden hiervan zijn de Kinder- en Jongerenrechtswinkel, de kinderrechtenkrant en het kinderrechtenboekje dat ouders ontvangen als ze een kind gekregen hebben. De gemeente is daarom ook trots om bij dit internationale initiatief aan te sluiten.

Checklist

UNICEF heeft een Child Friendly Checklist ontwikkeld waarmee gemeentes kunnen beoordelen hoe kindvriendelijk zij zijn. Den Haag zal als ‘kandidaat gemeente’ op basis van deze lijst doelen stellen voor de komende jaren. Samen met lokale partners, kinderen en jongeren wordt besproken hoe deze doelen behaald gaan worden en hoe dit in gemeentebeleid kan worden omgezet.