AVN overhandigt Plan Vlietweiden aan wethouder Robert Barker

Nieuws
Voorzitter AVN, Dick Ooms (rechts), overhandigt het eerste exemplaar aan wethouder Robert Barker.
Voorzitter AVN, Dick Ooms (rechts), overhandigt het eerste exemplaar aan wethouder Robert Barker. (Foto: gemeente Den Haag)

De voorzitter van de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor Den Haag en omstreken (AVN), Dick Ooms, heeft donderdag 8 februari het eerste exemplaar van de brochure ‘Plan Vlietweiden - een natuurgebied in de Vlietzoom’ uitgereikt aan wethouder Robert Barker (Partij voor de Dieren/milieu en buitenruimte). AVN pleit hierin onder andere voor de aanleg van een bosstrook en een plas-dras zone.

Plan Vlietweiden belicht hoe een gebied van bijna 20 hectare ongerepte polder in de Vlietzoom kan worden omgevormd tot een waardevol natuur- en recreatiegebied. In de langlopende discussie over de toekomst van de Vlietzoom, waarin verschillende belangengroepen verwikkeld zijn, vreest de AVN dat de natuur het onderspit zal delven. Om het laatste stuk ongerept poldergebied in de Vlietzoom te behouden, pleit de vereniging voor blijvende bestemming van dit gebied voor natuur en recreatie als wandelen en fietsen. 

Weids uitzicht

Het betreffende gebied, genaamd de ‘Vijf Polderslagen’, ligt langs het Schrepelpad, aan de noordoostkant van de Vlietzoom tegenover Voorburg. Hier biedt de Westvlietweg nog steeds een weids uitzicht over ongerept polderlandschap, zoals dat eeuwenlang aan de stadsrand langs de Vliet heeft bestaan. De AVN stelt in Plan Vlietweiden voor om de storende bebouwing van het aangrenzende bedrijventerrein af te schermen met een bosstrook. In het weidegebied worden de natuurwaarden verder ontwikkeld door een plas-dras zone en aangepast beheer. Het gebied wordt toegankelijk voor wandelaars en sporters, met mogelijke toevoeging van een vogelkijkhut. Een deel zal worden ingericht als recreatiebos, met opties voor een natuurspeelplaats, een voedselbos en een hondenuitloopgebied.

Mooi perspectief

Wethouder Robert Barker reageerde enthousiast op de plannen. “Ze geven een mooi perspectief voor het versterken van de natuur in de Vlietzone. De gemeente Den Haag ziet dit initiatief als een waardevolle bijdrage aan de discussie over de toekomst van de Vlietzoom en zal samen met de AVN en andere betrokken partijen de mogelijkheden verkennen om de natuur en recreatie in dit gebied te bevorderen.”

Voorzitter Dick Ooms van de AVN ziet de brochure als een aanzet voor het starten van een participatietraject waarin we samen met de gemeente de plannen verder kunnen uitwerken. Hij is dan ook blij met de positieve reactie van wethouder Barker op de voorstellen van de AVN. “Uitbreiding van natuur in Vlietweiden, oftewel het Vijfslagenlandschap, staat ook in het Haags coalitieakkoord 2023-2026!”, benadrukt Ooms. Bij het verder uitwerken van de plannen, streeft AVN volgens de voorzitter ernaar om hierbij nauw contact te onderhouden met andere verenigingen en organisaties die interesse hebben in de ontwikkeling van Vlietweiden.