Vroondaal heeft een eigen wijkberaad: ‘We willen een fijne en veilige wijk’

Nieuws
Daniel Scheper en Elly Romanesko vinden dat er veel te weinig voorzieningen zijn in Vroondaal.
Daniel Scheper en Elly Romanesko vinden dat er veel te weinig voorzieningen zijn in Vroondaal. (Foto: RWM)

Vroondaal heeft sinds eind vorig jaar een eigen wijkberaad. En dat is hard nodig, vindt voorzitter Daniel Scheper. Want de bewoners van de nieuwbouwwijk aan de zuidrand van Den Haag zien zich voor diverse uitdagingen gesteld. 

De deels nog in aanbouw zijnde woonwijk aan de zuidrand van Den Haag bestaat uit vijf buurten. De wijk kenmerkt zich door grote villa’s, ruime eengezinswoningen en veel groen. Kortom, niet direct een plek waarvan je verwacht dat zich hier veel problemen voordoen of dat bewoners ook maar iets tekort komen. Maar schijn bedriegt, weten Daniel Scheper en Elly Romanesko, respectievelijk voorzitter en penningmeester van wijkberaad Vroondaal. 

Voorzieningen

“Met de voorzieningen in de wijk is het droevig gesteld”, zegt Romanesko, “we hebben geen openbaar vervoer, de enige winkel is een AH to Go, er zijn nauwelijks speeltuintjes en de enige huisartsenpraktijk en Kindcentrum Vroondaal zitten vol”, somt ze op. Scheper vestigde als D66-raadslid nota bene jarenlang de aandacht van het stadsbestuur op de noodzaak van voorzieningen in de Binckhorst. Nu wordt hij als bewoner van Vroondaal zelf met het ontbreken van winkels en speeltuintjes geconfronteerd. Hij vindt het onbegrijpelijk dat er geen beleid voor wordt gemaakt. “Je kan niet maar woningen blijven bouwen en denken: die voorzieningen komen nog wel.”

Veiligheid

Een ander punt waar ze bezorgd over zijn, is de verkeersafwikkeling en de veiligheid. Het verkeer op de Lozerlaan en Wippolderlaan - de uitvalswegen voor de Vroondalers -  staat regelmatig vast. Elly: “Iedereen moet hier ‘s morgens met de auto de wijk uit om naar het werk te gaan. En omdat er geen openbaar vervoer is, is er ook geen alternatief.” Scheper en Romanesko vrezen dat de huidige verkeersopstoppingen alleen nog maar erger worden als de uitbreiding van het nabijgelegen ABC-Westland, waartegen het wijkberaad een formele zienswijze heeft ingediend bij de gemeente Westland, doorgaat. “Dan komen er nog eens 1800 verkeersbewegingen per etmaal bij”, weet Romanesko. En daar blijft het niet bij, want het gebied tussen Monster en de Oorberlaan wordt volgebouwd met woningen, en er ligt nog een plan voor woningbouw op het terrein van Parnassia. Deze ontwikkelingen hebben vanwege de toename van stikstof en fijnstof ook nadelige gevolgen voor het nabijgelegen kwetsbare Natura 2000 gebied, zo stellen beiden. 

Ongelukken

Over de onveilige verkeerssituatie op de Madesteinweg maken de bewoners van Vroondaal  zich al langer druk. Het is er onoverzichtelijk en er wordt regelmatig te hard gereden, met al diverse ongelukken tot gevolg. Het wijkberaad zou dan ook graag zien dat hier snelheidsbeperkende maatregelen worden genomen. De verzoeken hiervoor zijn tot nu toe echter niet ingewilligd. “Als je ver van het stadhuis afligt, ben je niet altijd beeld”, concludeert Scheper.

Paaltje

Nu er een wijkberaad is, hopen ze dat hier verandering in komt. Via deelname in de Commissie Loosduinen denken ze de problemen van hun wijk beter voor het voetlicht te kunnen brengen en ook mee te kunnen denken over de verdere ontwikkeling van het gebied. Waarom het dan toch zo lang heeft geduurd voor er een dergelijke bewonersvertegenwoordiging voor Vroondaal was? Scheper: “We vielen lange tijd onder Kraayenstein, maar beide wijken kennen andere uitdagingen.” Ook moest er nog een manier worden gevonden om met een belangrijk geschilpunt in de wijk - het paaltje in het wegdek dat autoverkeer tussen villabuurt en overige buurten onmogelijk maakt - om te gaan. “We hebben met elkaar afgesproken om het hier niet over te hebben, de rechter doet hier wel uitspraak over. Het wijkberaad is een coalitie op basis van gezamenlijke belangen”, verklaart Scheper die het mooi vindt dat inmiddels uit vier van de vijf verschillende buurten vrijwilligers zich gemeld hebben om hun buurt in het wijkberaad te vertegenwoordigen. “Uiteindelijk willen we allemaal een fijne en veilige wijk”, besluit de voorzitter.

Door met het wijkberaad zitting te nemen in de Commissie Loosduinen hopen ze de problemen beter voor het voetlicht bij het stadsbestuur te kunnen. “En dan hopen we dat ze niet alleen luisteren, maar ook handelen”, zegt Scheper.

In die twee decennia is er veel gebeurd. Niet alleen werd het idee van nieuw Wassenaar in het zuiden van Den Haag losgelaten, dankzij alle bouwprojecten in de buurt, ziet de wijk zich gesteld voor veel infrasturele uitdagingen.

Bijna 20 jaar na de start van de ontwikkeling van Vroondaal is op 10 november jl. wijkberaad Vroondaal officieel gestart. Dit is een nieuw hoofdstuk in de ontwikkeling van deze unieke wijk aan de rand van Loosduinen. Aanvankelijk gestart als een villawijk, later uitgebreid met eensgezinswoningen gebaseerd op karakteristieke Haagse huizen. Tot zeker 2027 wordt er nog gebouwd in de wijk.
Met snelle toename van woningen komen er steeds meer bewoners die graag willen meedenken over de verdere ontwikkeling van onze wijk. Ook het Westland bouwt gestaag verder en dat betekent wat voor het verkeer, de veiligheid en leven in de wijk. “Het is belangrijk dat de bewoners een stem krijgen richting de gemeente om mee te praten over de plek waar we wonen”. aldus Daniel Scheper voorzitter van het wijkberaad.
De gemeente en de Commissie Loosduinen zochten naar brede vertegenwoordiging uit de wijk. Vroondaal viel nog onder Kraaijenstein, maar beide wijken kennen andere uitdagingen. Het is goed dat Vroondaal op eigen benen staat en hun uitdagingen voor het voetlicht weten te krijgen. Namens de Commissie Loosduinen zegt Pjer Wijsman: “Wij verwelkomen het nieuwe wijkberaad Vroondaal in onze commissie. Het is een jonge wijk met veel potentie en we kijken uit naar een prettige samenwerking”.
Daniel Scheper: “Het is mooi om te zien dat inmiddels uit vier van de vijf verschillende buurten vrijwilligers zich gemeld hebben om hun buurt te vertegenwoordigen in dit nieuwe Wijkberaad. Dit doen we samen met de verschillende Buurtbewonersverenigingen in de wijk die allemaal achter deze stap staan. Samen willen de wijk fijner en veiliger maken”.