Bij dit nieuwbouwproject krijgen senioren in naburige wijk voorrang bij toewijzing woningen

Nieuws
Op het voormalige terrein van tuincentrum Hanenburg worden sociale huurwoningen gebouwd.
Op het voormalige terrein van tuincentrum Hanenburg worden sociale huurwoningen gebouwd. (Foto: RWM)

Geef voorrang aan senioren uit Waldeck bij de toewijzing van woningen in het nieuwbouwproject op het terrein van tuincentrum Hanenburg. Een motie van ChristenUnie/SGP die dit regelt, werd onlangs aangenomen in de raad. 

Voormalig tuincentrum Hanenburg aan de Groen van Prinstererlaan gaat in de komende jaren plaatsmaken voor bijna zeventig nieuwe woningen, waarvan circa 52-56 sociale huurwoningen. Het concept planuitwerkingskader herontwikkeling tuincentrum Hanenburg werd donderdag 15 februari door de raad aangenomen.  ”De appartementen in de sociale huursector zijn bij uitstek geschikt voor senioren uit Waldeck”, vindt Judith Klokkenburg, fractievoorzitter van de ChristenUnie/SGP, die stelt dat senioren graag in hun eigen wijk willen blijven wonen. “Met de nieuwbouw op de plek van Tuincentrum Hanenburg komt die ruimte er voor senioren uit Waldeck en die kans moet de gemeente pakken. Dat is goed voor de sociale cohesie en het netwerk van ouderen in de buurt, maar ook voor gezinnen en starters omdat er huizen in de wijk beschikbaar komen waar nu senioren wonen. Een win-win situatie dus.”

Motie

Om die voorrang voor senioren uit Waldeck te regelen diende Klokkenburg bij de bespreking van de nieuwbouwplannen tijdens de raadsvergadering van 15 februari jongstleden een motie in samen met Arjen Dubbelaar van Hart voor Den Haag, Rutger de Ridder van de VVD en Lesley Arp van de SP. De motie werd door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.