Integrale Leefbaarheidsactie in Segbroek

Nieuws
Met bewoners werd op een centraal punt in de Vlierboomstraat gesprekken gevoerd.
Met bewoners werd op een centraal punt in de Vlierboomstraat gesprekken gevoerd. (Foto: PR)

Op woensdag 8 mei organiseerde de Handhavingsorganisatie in samenwerking met stadsdeel Segbroek, de politie, Omgevingsdienst Haaglanden en HMS weer een Integrale Leefbaarheidsactie (ILA) in Segbroek.

Door zichtbaar en aanspreekbaar in de wijken aanwezig te zijn, laat de gemeente en de politie aan de bewoners zien dat ze zich inzet om de stad leefbaar en schoon te houden.

Harde cijfers

De Omgevingsdienst Haaglanden voerde met de handhavers en de politie controles uit voor bedrijfsafvalcontracten en de juiste (horeca)vergunningen om zo bijplaatsingen tegen te gaan. Elf ondernemingen werden gecontroleerd. Bij drie ondernemingen werd een proces-verbaal opgemaakt. Bij een onderneming was geen juiste vergunning aanwezig. Bij een andere onderneming was geen horeca-melding gedaan en bij de derde onderneming was een overtreding op de alcoholwet. Los daarvan hadden twee ondernemingen geen afvalcontract en daar volgt nog een vervolgactie op.

De boswachters controleerden onder andere op hondenbeleid en het Bike-team ging, net als de wijkagenten, in gesprek met de buurtbewoners. Surveillance eenheden van de handhavingsorganisatie keken vooral naar parkeerproblemen en schreven 16 bekeuringen uit voor onder andere fout parkeren en andere zaken die met leefbaarheid te maken hebben. Verder werden 58 fietswrakken weggehaald, 3 waarschuwingsgesprekken gevoerd, 4 afvalmeldingen gedaan, 12 informeringen gedaan en werden 17 graffiti locaties waargenomen die komende weken zullen worden schoongemaakt. HMS heeft op 3 locaties grofvuil weggehaald wat niet was aangemeld.

Met bewoners werd op een centraal punt in de Vlierboomstraat gesprekken gevoerd. Niet alleen over deze actie en de leefbaarheid in Segbroek. Maar ook werd preventieadvies gegeven over woninginbraken, fietsendiefstal, babbeltrucs en diefstal uit voertuigen.