AWP voor water, klimaat en natuur

Partnerbijdrage
Afbeelding
pr

De provincie Zuid-Holland en waterschap Delfland moeten lastige knopen doorhakken. Waar komen nieuwe huizen, waar komt natuur, waar is er ruimte voor water? Delfland is het dichtst bevolkte gebied van Zuid-Holland. Maar er zijn veel diepe polders, waar je niet zomaar kunt bouwen. 

De AWP komt op voor een gezonde en veilige leefomgeving voor alle inwoners. “Onze inbreng is hard nodig”, zegt Hans Middendorp, lijsttrekker.

Extreem weer zorgt steeds vaker voor problemen, zoals de hoosbui in Limburg. En de lange droge zomers veroorzaken verzakkingen en funderingsschade. Provincies en waterschappen kunnen nu al veel meer voorzorgsmaatregelen nemen. De AWP staat voor een beleid van mouwen opstropen en aanpakken! Want voorkomen is goedkoper dan achteraf herstellen.

Schoon en gezond water, zonder bestrijdingsmiddelen, is essentieel voor een robuuste natuur met natuurvriendelijke moerasoevers en een levendige biodiversiteit. Ook wil de AWP een eerlijke verdeling van de waterschapslasten. Huishoudens betalen nu 90% van de kosten van Delfland, en bedrijven maar 10%. “Dat moet echt anders”, zegt Middendorp.

Twee keer stemmen op AWP

De AWP is een landelijke partij, die niet is verbonden aan een andere politieke partij. De AWP doet alleen meen aan de verkiezingen voor provincies en waterschappen. Vroeger heette de AWP voluit de Algemene Waterschapspartij maar nu we ook met de provincies meedoen, gaan we door met de afkorting AWP. “Onze thema’s zijn water, klimaat en natuur en zo staan we dus ook op het stembiljet, als: ‘AWP voor water, klimaat en natuur’.

“We waren de afgelopen vier jaar met 15% van de stemmen een middelgrote partij in het waterschap. Maar we hopen natuurlijk op meer stemmen”, zegt Middendorp. “En nu kunnen de kiezers zelfs twee keer op ons stemmen!”

Kijk voor meer info: awp.nu/waterschappen/delfland/