Wouter Kolff aanbevolen als nieuwe commissaris van de Koning in Zuid-Holland

Politiek
Wouter Kolff.
Wouter Kolff. (Foto: Wikipedia)

Provinciale Staten hebben op voorstel van de vertrouwenscommissie besloten om de heer Wouter Kolff aan te bevelen als commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Dit advies gaat nu naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die vervolgens de kandidaat voordraagt bij Zijne Majesteit de Koning.

Anthony Wouter Kolff, geboren op 28 november 1976 in Rotterdam, is een Nederlandse jurist, VVD-politicus en bestuurder. Hij bekleedt sinds 13 september 2017 de functie van burgemeester van Dordrecht. Daarnaast vervult hij sinds 1 april 2023 de rol van voorzitter van het Veiligheidsberaad.

Voorzitter van de vertrouwenscommissie, Sinan Özkaya, deelt zijn vreugde: “Ik ben verheugd dat we als vertrouwenscommissie erin zijn geslaagd binnen drie maanden na de profielschetsvergadering op 14 februari onze werkzaamheden af te ronden en een advies aan PS uit te brengen.”

Op 14 februari 2024 stelden Provinciale Staten het voorstel van de vertrouwenscommissie voor de profielschets van nieuwe commissaris van de Koning vast. Deze profielschets kwam tot stand op basis van onder andere een enquête onder inwoners van Zuid-Holland, waar meer dan 1000 mensen aan hebben deelgenomen. De vacature ontstond nadat Jaap Smit op 13 oktober had aangekondigd op 1 september 2024 afscheid te nemen als commissaris van de Koning.

Rest van proces

De aanbeveling van Wouter Kolff door Provinciale Staten is een belangrijke stap in de procedure tot benoeming van de nieuwe commissaris van de Koning, maar het proces is nog niet afgerond. Op basis van deze aanbeveling doet de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht bij de Kroon. Bij Koninklijk Besluit wordt Wouter Kolff voor een periode van zes jaar benoemd. Het streven is om Wouter Kolff op woensdag 4 september 2024 tijdens een buitengewone Statenvergadering welkom te heten als nieuwe commissaris van de Koning in Zuid-Holland.