Proef voor minder files tussen Den Haag en Rotterdam blijkt succes

Zakelijk
Foto van de A4 ter illustratie.
Foto van de A4 ter illustratie. (Foto: Archief/DvE)

Gedurende heel 2022 is er een proef uitgevoerd met reistijdinformatie om het aantal files te verminderen tussen Den Haag en Rotterdam. En met succes: omdat de proef aantoonbaar voor minder reistijd zorgt van Den Haag naar Rotterdam, wordt de maatregel standaard ingevoerd.

Vrijwel gedurende heel 2022 heeft Zuid-Holland Bereikbaar een proef uitgevoerd om verkeer van Den Haag richting Rotterdam beter te spreiden over de A4 en de vaak minder drukke A13. Doel van de proef was minder files op de A4 en mogelijk ook minder sluipverkeer op de lokale wegen.

Extra reistijd weergegeven

Automobilisten konden hun keuze voor de A13 of A4 al baseren op bestaande informatieborden, maar in de oude situatie werd de extra reistijd op de A4 bij snel groeiende files door sluiting van de Ketheltunnel (als er file is in de achterliggende Beneluxtunnel) niet meteen gemeld op de routeinformatiepanelen boven de weg. 

Via GPS-locaties en navigatiesystemen

Dat is in het nieuwe systeem wel het geval. Het gaat om routeinformatiepanelen rond Ypenburg en de Kruithuisweg. De informatie wordt ingewonnen via navigatiesystemen en GPS locaties van mobiele telefoons van weggebruikers.

Over het resultaat zijn Zuid-Holland en Rijkswaterstaat tevreden: “De proef zorgt aantoonbaar voor minder reistijd van Den Haag naar Rotterdam.” De maatregel is daarom standaard ingevoerd na de proefperiode. 

Uitvoering proef

Voor de proef werd de avondspits vanaf januari 2022 tot en met eind 2022 in de gaten gehouden. 66% van de tijd werd er een advies gegeven over de snelste route. Hierdoor maakten gemiddeld 250 automobilisten per spitsuur een andere keuze dan voorheen; zij kozen de snellere route, meestal de A13. Dat leverde bij 2 tot 3% van het totaal aantal weggebruikers in de spits tijdwinst op, op de route Den Haag-Rotterdam. Dat lijkt weinig, maar “heeft toch een merkbaar positief effect op de filelengte en duur”.

Steeds vaker file op A4

Op de A4 vanaf knooppunt Ypenburg richting Rotterdam staat met name in de avondspits steeds vaker file. Bij dit knooppunt kunnen automobilisten kiezen om via de A4 of de A13 naar Rotterdam te rijden. Vaak is de A13, die met de komst van de A4 Delft-Schiedam minder druk is geworden, sneller dan de A4. Dit speelt al helemaal bij filevorming op de A4 richting knooppunt Beneluxplein wanneer vanwege de veiligheid het fileverplaatsingssysteem van de Ketheltunnel aan gaat en deze tunnel tijdelijk dicht gaat.

Zuid-Holland Bereikbaar werkte bij deze proef samen met Rijkswaterstaat, de Provincie Zuid-Holland, de gemeente Den Haag en adviesbureau Arane.