Een bereikbare én leefbare Kop

Algemeen
Bereikbaar én leefbaar.
Bereikbaar én leefbaar. (Foto: Rogier Reker)

REGIO - Gemeenten en provincie werken samen aan een bereikbare én leefbare Kop. Zo willen zij de Kop ook in de toekomst bereikbaar én leefbaar te houden. De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel en de provincie Noord-Holland slaan de handen ineen. Samen hebben zij de Werkagenda Mobiliteit Kop van Noord-Holland opgesteld, met een gezamenlijke focus en tientallen projecten die bijdragen aan het samen verminderen, veranderen en verbeteren van mobiliteit. 

Hoe kunnen we het regionale OV versterken? Welke knelpunten voor (snel)fietsers kunnen er weggewerkt worden? Op welke manier zorgen we voor minder schadelijke uitstoot van de mobiliteit? Hoe wordt ervoor gezorgd dat inwoners meer gebruik maken van het OV en de fiets? Deze en nog veel meer vragen kwamen aan de orde bij het opstellen van de Werkagenda Mobiliteit Kop van Noord-Holland.

Veranderen noodzakelijk 

Tussen 2017 en 2040 komen er in Noord-Holland 250.000 woningen en ruim 200.000 banen bij. Dat betekent dat er de komende jaren veel Noord-Hollanders bijkomen. Als we het reisgedrag en goederenvervoer niet veranderen, leidt dat tot 40% meer verkeer en CO2-uitstoot, dit betekent dat wij stil staan. Daarom maken gemeenten en provincie per regio afspraken wat er nodig is om ook in de toekomst bereikbaar en leefbaar te blijven. 

Voor gedeputeerde Bereikbaarheid en Leefbaarheid van de provincie Noord-Holland, Jeroen Olthof zijn dit uitdagingen, die samen opgepakt dienen te worden. Voorzieningen en informatie bepalen voor een groot deel de vervoerskeuze. Samen met gemeenten kan de provincie hier invloed op uitoefenen. Een werkagenda helpt om de krachten te bundelen. De provincie streeft er naar dat er in alle regio’s een Werkagenda Mobiliteit komt.

Den Helder werkt samen

De Werkagenda Mobiliteit Kop van Holland vat samen wat in de Kop op korte en langere termijn wordt gedaan aan het verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid. Veel van de projecten bevinden zich nog in een verkennende of onderzoeksfase. Er zitten ook projecten tussen waarvan inwoners de effecten de komende jaren al kunnen gaan merken, zoals het plaatsen van pakketkluizen.

De Regionale Werkagenda Kop van Noord-Holland 2022-2024 is een product van de provincie Noord-Holland en de vier kopgemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel. De agenda wordt jaarlijks geactualiseerd. Deze vier gemeenten en de provincie werkten eerder samen in het programma De Kop Werkt! De nog niet uitgevoerde bereikbaarheidsprojecten uit dat programma zijn nu onderdeel van de Regionale werkagenda.

De provincie Noord-Holland investeert in bewust reisgedrag met schonere vervoermiddelen, geholpen door slimme systemen. De verkeersveiligheid staat daarbij altijd voorop. Zij maken het voor de reiziger makkelijker om voor fiets en openbaar vervoer te kiezen en investeren in maatregelen die de CO2-uitstoot door verkeer verminderen.