Grootschalige controle buitengebied Den Helder

Algemeen
Enkele misstanden bij grootschalige controle buitengebied Den Helder.
Enkele misstanden bij grootschalige controle buitengebied Den Helder. (Foto: Adobe Stock)

DEN HELDER - De gemeente Den Helder heeft onlangs in samenwerking met diverse partners, waaronder de politie, douane, Omgevingsdienst, Veiligheidsregio en Liander, een controle in het buitengebied van Den Helder gehouden. Er zijn tientallen bedrijfslocaties en grote erven (met schuren) bezocht. Doel was om in contact te komen met de eigenaren/huurders, zicht te krijgen op de situatie ter plaatse, informatie te delen en waar nodig te acteren op misstanden. 

Opzet controle 

Bij de actie is enerzijds gecontroleerd op het naleven van wet- en regelgeving. Zo is gekeken of de bedrijfsactiviteiten in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan, en of de bouw- en milieuwetgeving wordt nageleefd. Panden zijn ook onderzocht op activiteiten, zoals illegale bewoning, voertuigcriminaliteit (bijvoorbeeld het stallen van gestolen caravans/campers en boten), milieudelicten en drugsdelicten. De veiligheidsregio verrichtte controles op het veilig gebruik van de panden, zoals brandpreventie. 

De actie was daarnaast preventief van aard. In buitengebieden is doorgaans minder sociaal toezicht. Landelijk zijn diverse personen in buitengebieden door criminelen benaderd met de vraag of zij hun schuur (of een deel daarvan) willen verhuren. Vaak staat daar een aantrekkelijke huursom tegenover. Echter, nadat men eenmaal ‘ja’ heeft gezegd, is er moeilijk een weg terug. Zij zijn chantabel en (vaak onbedoeld) onderdeel van en een crimineel web geworden. 

Positieve reactie 

Een deel van de betrokkenen gaf aan wel eens te zijn benaderd door criminelen of personen waar zij een onderbuikgevoel bij hadden. Zij vonden de actie dus een goede zaak. Naast de persoonlijke gespreken kregen zij informatie mee, zoals bewustwordingsfolders. Bij de controle zijn enkele misstanden boven water gekomen, zoals een tekortkoming bij een mestopslaglocatie, een illegaal gebouwde loods en een illegale aftakking van stroom. Daarnaast zijn er kleinere zaken waargenomen, zoals het ontbreken of onvoldoende functioneren van rookmelders. De maatregelen lopen uiteen van een boete en een terugvordering tot waarschuwingen en herstelmogelijkheden. 

Integrale aanpak 

Burgemeester De Boer licht het belang van dergelijke acties toe. ,,Aan de ene kant gaat het om het ontdekken en beëindigen van onveilige situaties en criminele activiteiten. Aan de andere kant willen we inwoners en ondernemers weerbaarder maken en ondermijnende criminaliteit voorkomen. Ondermijning overstijgt de gemeentegrens en vereist daarom samenwerking.” De partijen doen dat via het initiatief Noord-Holland Samen Veilig. Er zijn en worden meer van deze controles in de regio uitgevoerd. 

Melden 

Vermoedens van illegale activiteiten? Maak telefonisch een melding bij de politie: 0900-8844. Liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Ook bij de gemeente kunnen signalen van illegale activiteiten worden gemeld. Dat kan door de gemeente te bellen via 14 0223 of door (anoniem) het contactformulier op de website in te vullen: www.denhelder.nl.