Pilot Welzijn op Recept in Den Helder

Algemeen
Bij Welzijn op Recept gaat het om mensen met psychosociale klachten.
Bij Welzijn op Recept gaat het om mensen met psychosociale klachten. (Foto: Pexels.com)

DEN HELDER - Huisartsenpraktijk Het Middenschip, welzijnsorganisatie MEE&de Wering en de gemeente werken samen om patiënten de juiste zorg te bieden in de pilot ‘Welzijn op Recept’. Met aandacht en activiteiten als ‘medicijn’. Daarover zijn afspraken gemaakt die op 26 januari door de partijen worden bekrachtigd. 

Nóg beter samenwerken met juiste hulpverleners

Bij Welzijn op Recept gaat het om mensen met psychosociale klachten. Zij worden vanuit de huisartspraktijk doorverwezen naar welzijnsactiviteiten zoals bewegen, creatieve activiteiten of met elkaar koken en eten. Het doel is dat mensen door deze activiteiten zelf actief hun gezondheid en welzijn verhogen. Een cursus ‘Beter slapen’ of een activiteit als ‘Bewegen voor ouderen’ blijkt vaak het juiste ‘medicijn’ om klachten als stress en eenzaamheid te verhelpen.

Opgetogen

Welzijn op Recept past bij de vernieuwing van het welzijnswerk en de samenwerking met huisartsenzorg. Het gaat om een pilot voor de duur van één jaar, met de bedoeling om Welzijn op Recept daarna duurzaam in te bedden. Peter de Vrij, wethouder Zorg, is opgetogen over dezer manier van anders omgaan met gezondheid: “Het is een goede methode gebleken elders in het land. Bij succes van de pilot willen we het in Den Helder verder uitbreiden naar andere huisartspraktijken.” 

Minder klachten

Huisarts van praktijk Het Middenschip, S. de Haan: “Bij ons melden zich wel eens patiënten met klachten die voortkomen uit de situatie waar ze in zitten. Om deze mensen te helpen, kunnen we met Welzijn op Recept nog beter samenwerken met de juiste hulpverleners. Wij hopen dat onze patiënten hierdoor minder klachten ervaren. Collega’s verderop uit het land hebben deze samenwerking al bewezen en zijn erg enthousiast over Welzijn op Recept.”

In Noord Holland Noord wordt in meerdere gemeenten Welzijn op Recept uitgevoerd. Hierin wordt samengewerkt met HKN (huisartsen Kop van Noord Holland) en ZONH (Zorg Optimalisatie NoordHolland).