Home-Start en Buurtgezinnen samen op de bres voor gezinnen

Algemeen
Coördinatoren Buurgezinnen vlnr: Corinne Veldman (Hollands Kroon), Marjola Dillema (Den Helder) en Denise Wijnker(Schagen)
Coördinatoren Buurgezinnen vlnr: Corinne Veldman (Hollands Kroon), Marjola Dillema (Den Helder) en Denise Wijnker(Schagen) (Foto: aangeleverd)

REGIO - Buurtgezinnen is een initiatief gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we samen. Gezinnen die steun kunnen gebruiken (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast. 

Als steungezin ondersteun je een gezin uit jouw gemeente of jouw buurt. Dat doe je op vrijwillige basis. De hulp is alledaags en vriendschappelijk. Het kan bijvoorbeeld gaan om een wekelijkse speelafspraak, een weekend logeren of samen iets leuks ondernemen. Onder begeleiding van de lokale coördinator van Buurtgezinnen maak je samen afspraken over hoe je een gezin ondersteunt. Dat is iedere keer maatwerk. Steungezinnen kunnen gezinnen met kinderen zijn, maar dat hoeft niet. Ook senioren met uitwonende kinderen, opa’s en oma’s en volwassenen zonder kinderen zijn van harte welkom. Buurtgezinnen vindt het wel heel belangrijk dat steunouders (opvoed)ervaring hebben met kinderen. 

Home Start

Buurtgezinnen werkt samen met allerlei laagdrempelige initiatieven rondom gezinnen die zich overbelast voelen of opvoedvragen hebben. Een van deze samenwerkingspartners is Home-Start, actief in dezelfde gemeenten als Buurtgezinnen. (https://www.home-start.nl) Home-Start biedt opvoedingsondersteuning, praktische hulp en vriendschappelijk contact aan ouders met opgroeiende kinderen van 0 tot en met 18 jaar. De ouders geven zelf aan op welke gebieden zij steun wensen; hun vragen staan centraal. De ondersteuning aan de gezinnen wordt gegeven door vrijwilligers met opvoedervaring. De vrijwilligers worden getraind en begeleid door een coördinator. Door gezinnen te ondersteunen probeert Home-Start te voorkomen dat alledaagse problemen uitgroeien tot ernstige en langdurige problemen. Home-Start wil het zelfvertrouwen van ouders bij het opvoeden vergroten en hun sociale relaties versterken. 

“It takes a village to raise a child”

Home-Start en Buurtgezinnen worden in de Kop van Noord Holland gecoördineerd door vlotte jonge vrouwen met een missie: hulp vragen bij opvoeden weer zo normaal mogelijk maken. Gezinnen kunnen bij beiden initiatieven terecht, er zijn wat verschillen in de werkwijze waardoor soms het ene initiatief beter past bij een gezin dan het ander. Zo komen de Home -Start vrijwilligers bij de gezinnen thuis om de steun te bieden, bij Buurtgezinnen gaan de kinderen vaak in het steungezin spelen en ontstaat er een laagdrempelig steunend contact met het steungezin. Buurtgezinnen is meer gericht op het ontlasten van de ouders, draaglast even wegnemen waardoor er weer ruimte en draagkracht komt. Waar de steun via een steungezin van Buurtgezinnen kan doorlopen in jaren, kent het Home-Start programma een duidelijk einde; na ongeveer 9 maanden tot 1 jaar wordt de steun van de vrijwilliger afgebouwd en kan de ouder op eigen kracht weer verder. Maar gezinnen kunnen ook tegelijkertijd van beide initiatieven gebruik maken. 

Meedoen?

Beide initiatieven hebben nog volop ruimte voor vrijwilligers / steungezinnen. Niet iedereen weet dat je zelfs bij beide initiatieven vrijwilliger kan zijn, of kennen wel de een, maar niet de ander. Wil jij iets betekenen voor een ander gezin, zoek je waardevol vrijwilligers werk?

Meld je aan bij Home-Start of Buurtgezinnen: Of kijk op de website www.home-start.nl / www.buurtgezinnen.nl

Nicolien Kistemaker (Home Start Den Helder), 06-51127141, n.kistemaker@humanitas.nl
Jose Blom (Home Start Schagen- Hollands Kroon), 06-13 12 33 33, jblom@ggdhn.nl
Marjola Dillema (Buurtgezinnen Den Helder), 06 48-63140, marjola@buurtgezinnen.nl
Denise Wijnker (Buurtgezinnen Schagen), 0618461278, denise@buurtgezinnen.nl
Corinne Veldman (Buurtgezinnen Hollands Kroon) , 0648076299, corinne@buurtgezinnen.nl