Slenteren door Den Helder

Algemeen
Afbeelding
(Foto: aangeleverd)

Toen in 1899 deze ansichtkaart door Jacob Prins aan de Kruisweg in de handel werd gebracht, kon niemand vermoeden dat een volgende generatie problemen te verwerken zou krijgen vanwege de Artilleriekazerne. Het hier getoonde straatbeeld kan alleen maar wat ontroering opwekken. Niet alleen dat de straatnaam, zoals u hier duidelijk ziet, zeer juist gekozen werd en waarbij elke vorm van fantasie achterwege bleef, maar bovenal omdat voor ons werd vastgelegd hoe de toenmalige jeugd werd gekleed. Van veel verscheidenheid was geen sprake. Zowel voor de jongens als voor de meisjes waren de kleuren overwegend zwart en wit. En het zich met een ongedekt hoofd in de frisse lucht bevinden, werd kennelijk helemaal uit de boze geacht. Het geheel is toch een indrukwekkend plaatje met de nederige woningen, die de Ouwe Helder in groten getale kende. En om de kazerne een wat vriendelijker aanblik te geven, was de straat rijkelijk voorzien van bomen. In een woongedeelte kon het kennelijk niet lijden. De vraag is of een groene gordel wel echt gewaardeerd zou zijn. Trottoirs vond je in dit stadsgedeelte maar heel weinig, alleen de woningen van enige allure waren door een stoep van de weg afgeschermd, ook al omdat de afvoer van het hemelwater, wegens het ontbreken van afvoergoten, wel eens moeilijkheden opleverde. Gelukkig kunnen we uit overlevering de verhalen van hoe men leefde in de Ouwe Helder door vertellen!