Column

Halve eeuw Den Helder aflevering 4

Nieuws
NAVGIS aan de Kanaalweg. Ophoging zeewerking maakte sloop noodzakelijk.
NAVGIS aan de Kanaalweg. Ophoging zeewerking maakte sloop noodzakelijk. (Foto: aangeleverd)

Toen Napoleon in het begin van de negentiende eeuw het fort Oostbatterij aan de Helderse zeedijk liet bouwen, kon hij niet voorzien dat daar ooit een radarschool zou komen. In maart 1949 ging in de Fort Oostbatterij de eerste opleiding tot Navigatiedienst-officier in Nederland van start. In de Navigatie Gevechts-Informatie School (NAVGIS) raakten matrozen, onderofficieren en officieren vertrouwd met het gebruik van radarinstallaties. Nederland kreeg meer mogelijkheden wetenschappelijke en praktische bijdragen te leveren op dit gebied. Dit was temeer van belang, nu op het terrein van navigatie een internationale uitwisseling van gegevens bestond, waar de handelsscheepvaart mede van kon profiteren. Het enige beeld dat niets vermoedende burgers zagen was de metershoge radartoren, voorzien van drie draaiende schermen die zowel het luchtruim als de zee aftastten.

Een halve eeuw geleden had NAVGIS aan de Kanaalweg haar langste tijd gehad. Vanwege de ophoging tot deltahoogte van de Helderse zeedijk moest fort Oostbatterij worden gesloopt. Voor het personeel betekende dit overplaatsing naar de Nieuwe Haven, waar men in september 1974 de eerste paal sloeg voor de latere Operationele School in een nieuw gebouw op de Marinekazerne Willemsoord. Deze was voortgekomen uit het samengaan van de NAVGIS, de Onderzeebootbestrijdingsschool, de Verbindingsschool en de Artillerieschool.