Den Helder een halve eeuw geleden aflevering 10

Nieuws
Aanplant helm in de duinen.
Aanplant helm in de duinen. (Foto: aangeleverd)

Door: Marinus Vermooten

‘Het duinterrein, vanaf Huisduinen tot aan de Duinroosstraat werd voor een ieder toegankelijk. Er liep een ruim 2 kilometer lang wandelpad van kleischelpen, vanaf de ingang bij de Kijkduinlaan tot aan de afslag naar de Duinroosstraat. Hier zou een aftakking naar de Duinweg komen die via het waterleidingsterrein ging lopen. De ontsluiting van dit stuk duinen was het eerste succes van een ambtelijke werkgroep die vanaf 1973 op verzoek van B&W hiertoe het initiatief had genomen. Men wilde naast dit wandelpad een ruiterpad aanleggen. Bovendien bestonden er plannen het duinterrein vanaf de strandslag bij Duinoord tot aan de Zanddijk voor het publiek open te stellen. Voorts wilde men hier wandel- en fietspaden en picknickplekken realiseren. Men had berekend dat de totale kosten bijna 1 miljoen gulden zouden bedragen. Door de bereidwilligheid en medewerking van zowel Rijkswaterstaat, defensie en de vogelwacht kon dit alles gerealiseerd worden. Men had zich in de voorafgaande jaren al herhaaldelijk over beklaagd, dat de duinen waren afgesloten voor het publiek. Vernielingen door brand veroorzaakt waren niet bevorderlijk dat de betrokken instanties inschikkelijker zouden worden het duinterrein vrij te geven. Bovendien kwamen regelmatig klachten binnen, dat vooral jeugdige personen de duinen introkken en de jonge aanplantingen vernielden.’