Handtekeningenactie tegen ‘vermarkting’ van het Geestmerambacht

Algemeen
Een van de speerpunten van de Visie 2030 voor het recreatiegebied is het zogenaamde Parkenlint.
Een van de speerpunten van de Visie 2030 voor het recreatiegebied is het zogenaamde Parkenlint. (Foto: Visie 2030, Geestmerambacht)

REGIO - Een week gelden overhandigde Tiny Zandbergen, voorzitter van de Stichting Burgerinitiatief Bescherm de natuur in het Geestmerambacht, mede namens de Stichting Kleimeer en de Vogelwerkgroep Alkmaar e.o. 3478 handtekeningen van inwoners van de HAL-gemeenten aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Alkmaar.

Inzet: het stoppen van de vermarkting van het recreatiegebied. Toen Zandbergen hoorde van de commerciële plannen van het recreatieschap ondernam ze meteen actie. “De gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk willen hogere inkomsten door commerciële activiteiten in het Geestmerambacht. Dit gaat ten koste van natuur- en recreatiewaarde. Maak van het Geestmerambacht geen attractiepark. Bescherm en versterk de natuur!”

Het Geestmerambacht anno nu.

Financiën

Een groot deel van het Geestmerambacht is wettelijk beschermd natuurgebied waarbij er volgens haar geen grootschalige ontwikkelingen zijn toegestaan, tenzij er sprake is van groot maatschappelijk belang. Volgens Jasper Nieuwenhuizen, wethouder en voorzitter van het recreatieschap Geestmerambacht, is het allemaal niet zo zwart-wit. Natuur en recreatie kunnen volgens hem best hand in hand gaan. Tegen mediapartner NH Nieuws verklaart hij: “Het wordt geen attractiepark. Er staan heel veel activiteiten in de visie, maar die worden niet allemaal uitgevoerd. Er moet een mooie mix ontstaan.” Volgens Nieuwenhuizen is het juist de bedoeling dat de natuur wordt versterkt. Het gebied wordt opgedeeld in verschillende zones waardoor de rust in het natuurgebied wordt gewaarborgd. Nieuwenhuizen geeft toe dat het ook met de financiën te maken heeft. “We kunnen het gebied alleen maar beheren als er genoeg geld voor is.”

Onder druk

Een verkeerde motivatie volgens Zandbergen. Volgens haar zijn de problemen begonnen toen de provincie Noord-Holland het recreatiegebied verkocht. Ze pleit er dan ook voor dat de provincie het gebied weer gaat beheren. “Onder druk van de financiële positie van het schap is men op zoek naar extra inkomsten die men onder andere wil genereren door het aantrekken van meer en grotere evenementen, en door het aantrekken van bovenlokale recreatievoorzieningen. Deze ontwikkelingen zullen een negatieve impact hebben op natuur- en landschapswaarden en op de beleving van het recreatiegebied. Uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het recreatieschap, blijkt dat ruim 90% van de bezoekers van het Geestmerambacht de rust, ruimte en natuur enorm waarderen. De mensen waarderen het recreatiegebied in zijn huidige vorm en willen dat dit zo blijft. Met ruim één miljoen bezoekers per jaar wordt het gebied goed gebruikt door wandelaars en fietsers, voor sport en vooral tijdens de zomermaanden door gezinnen met kinderen die komen zwemmen en zonnebaden. Dit belevingsaspect komt onder druk te staan door de in de Visie geschetste ontwikkelingen.”


Sfeerbeelden bij het Parkenlint, zoals omschreven in de Visie 2030 van het recreatieschap Geestmerambacht. 

Visie 2030

Ondertussen werkt het recreatieschap stug door aan een uitvoeringsplan met kansrijke projecten, samen met stakeholders en inwoners van de gemeenten, ondernemers en verenigingen. Een belangrijke aanleiding voor de visie is het vinden van een oplossing voor een financieringstekort van ca. € 1 miljoen, als eind 2026 de reserves zijn uitgeput. In de visie staat verder te lezen: ‘Er wordt toegewerkt naar een meerjarig begrotingsevenwicht, om toekomstige tekorten tijdig te dekken, met een nieuwe balans tussen opbrengsten uit het gebied en participantenbijdrage. Het doel van de visie is het gebied in samenhang te laten doorgroeien tot een veelzijdig Parkenlint, als groene uitloper voor de inwoners van het HAL-gebied en met activiteiten gericht op de ruimere regio. De kwaliteit van zowel de natuurgebieden als de recreatiegebieden wordt verhoogd. De gewenste samenhang is aanleiding voor de subtitel van de visie, ‘parkenlint tussen stad en dorp’. De bedoeling is om ontwikkeling van recreatie, landschap en natuur als een doorlopend geheel vorm te geven. Daarbij wordt aangehaakt op de directe omgeving. Ecologische en recreatieve verbindingen zijn immers niet aan bestuurlijke grenzen gebonden. De visie biedt ruimte voor de verdere ontwikkeling van natuur- en recreatiewaarden, inclusief economisch potentieel en evenementen.’

Heerhugowaard is voor

Ondanks alle handtekeningen heeft de gemeente Heerhugowaard al ingestemd met de plannen voor het Geestmerambacht. Alkmaar en Langedijk moeten nog een besluit nemen over de nieuwe visie. 

De volledige inhoud van de visie vindt u op www.geestmerambacht.nl/visie-2030. Meer informatie over Burgerinitiatief Bescherm de natuur in het Geestmerambacht vindt u op www.beschermnatuurgeestmerambacht.nl, e-mail: info@beschermnatuurgeestmerambacht.nl.