Vruchtbare bijeenkomst over minimabeleid Dijk en Waard

Algemeen
Geïnteresseerden zijn in afwachting van de discussie.
Geïnteresseerden zijn in afwachting van de discussie. (Foto: Aangeleverd)

DIJK EN WAARD - De raadsfracties van GroenLinks, PvdA en ChristenUnie van de gemeenteraad van Dijk en Waard organiseerden maandagavond 24 oktober in wijkcentrum De Horst een succesvolle bijeenkomst over het minimabeleid van de gemeente. In totaal waren meer dan veertig mensen op de bijeenkomst afgekomen, om met de politici in gesprek te gaan over de mogelijkheden tot verbetering van het gemeentelijke armoedebeleid.

Het armoede- of minimabeleid is door het college geagendeerd voor bespreking en besluitvorming door de gemeenteraad in het laatste kwartaal van 2022. Ter voorbereiding op die beoogde besluitvorming willen de drie partijen in gesprek met inwoners die direct te maken hebben de uitvoering van het beleid en met vertegenwoordigers van organisaties en instellingen die te maken hebben met zich richten op de uitvoering van het gemeentelijke beleid.

Totaal waren meer dan veertig mensen aanwezig op de bijeenkomst, In de bespreking hebben zij aangegeven waar knelpunten worden ervaren en welke oplossingen daarvoor zijn.; welke deel hebben genomen aan de bespreking van mogelijkheden tot verbetering van. Diedie kunnen het het gemeentelijke Minimabeleid beter kunnen maken.

Gastspreker

Als gastspreker was Senna Maatoug, Tweede Kamer-lid namens GroenLinks, uitgenodigd. Zij riep de aanwezigen op ‘om samen te werken aan gemeentelijk minimabeleid waarin maximaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die de wetgeving aan gemeenten biedt’. Ook deed zij de oproep om verbeteringen aan het landelijke beleid aan de Tweede Kamer en het kabinet kenbaar te maken. Senna complimenteerde de lokale fracties van GroenLinks, PvdA en ChristenUnie met hun initiatief en sprak de hoop uit dat dit elders in het land navolging krijgt en zal leiden tot goede ideeën voor verbetering van het minimabeleid in Dijk en Waard.

Eensluidende conclusies

De aanwezigen gingen daarna in vier groepsgesprekken uiteen, waarbij iedereen deel kon nemen aan de discussie. Na de korte pauze werden de besproken thema’s en ideeën teruggekoppeld. Het viel op dat de vier groepsgesprekken tot vrijwel eensluidende conclusies en aanbevelingen kwamen: werk samen, in de politiek en met de organisaties om iedereen te bereiken; heb vertrouwen in de inwoners en de professionals; zorg voor bekendheid van de regelingen en houdt het aanvragen simpel; herken dat mensen in de knel komen door prijsstijgingen van energie en voedsel.

Dit wordt een heel zware decembermaand voor mensen met een laag inkomen. Dagvoorzitter Trijntje Johanne Visser (CU) sprak bij de afsluiting haar dank uit namens de organisatoren voor de levendige discussie en de inbreng van alle deelnemers. “We zijn ervan overtuigd dat de ingebrachte punten, waardevolle ideeën en voorgestelde verbeteringen van en voor het minimabeleid zullen leiden tot beter beleid in Dijk en Waard.” 

De deelnemers worden op de hoogte gehouden van vervolgstappen.