Internationale Vrouwendag: Dijkse vrouwen roepen Waardse op tot actie

Algemeen
'Rooie Roos' Abbink is een van de drijvende krachten achter de viering van Vrouwendag in Langedijk.
'Rooie Roos' Abbink is een van de drijvende krachten achter de viering van Vrouwendag in Langedijk. (Foto: AG Heeremans Photography)

DIJK EN WAARD - Al meer dan 110 jaar wordt het gevierd in Nederland: de Internationale Vrouwendag. De dag waarop vrouwen uit de hele wereld, solidair met elkaar, opkomen voor hun rechten en positie in de maatschappij. De werkgroep Internationale Vrouwendag in Langedijk is inmiddels druk met de voorbereidingen, maar in Heerhugowaard heeft het comité zichzelf opgeheven. Zonde, vinden de Dijkse vrouwen. 

Nu beide gemeenten zijn samengevoegd, roepen ze de Waardse vrouwen op: wie durft zich liefst samen met de organisatie in Langedijk, in te zetten voor een Vrouwendag-viering op of rond 8 maart in Heerhugowaard?

‘Rooie Roos’

Een van de drijvende krachten achter de viering van de Internationale Vrouwendag in onze regio is Roos Abbink. ‘Rooie Roos’, 91 inmiddels, is al zo’n veertien jaar betrokken bij de organisatie in Langedijk. Ze vindt het slecht te verteren dat door onder meer de Corona-perikelen, de vrouwengroep in Heerhugowaard haar activiteiten heeft moeten beëindigen. Want Roos en haar mede-organisatoren in Langedijk achten het van groot belang dat zoveel mogelijk vrouwen elkaar in het kader van de Internationale Vrouwendag  ontmoeten, ook jongere vrouwen en vrouwen met een andere achtergrond en cultuur, om van elkaar te leren en elkaar te helpen.


Strijdbaarheid

De Internationale Vrouwendag staat sinds de eerste viering in 1911, elk jaar op 8 maart in het teken van strijdbaarheid en solidariteit tussen vrouwen waar ook ter wereld, vaak aan de hand van een specifiek thema. Aan het begin van de vorige eeuw maakten de vrouwen zich sterk voor onder meer het vrouwenkiesrecht, ageerden ze tegen slechte arbeidsomstandigheden, uitbuiting en seksuele intimidatie op de werkvloer, ongelijkheid voor de wet en tegen discriminatie en racisme: thema’s die helaas nog steeds actueel zijn.

Levendige discussie

In Langedijk (en tot voor kort ook in de bibliotheek van Heerhugowaard) trok de informatieve Vrouwendagviering jaarlijks een honderdtal bezoeksters. Vorig jaar was in Langedijk het thema ‘Vrouwen kiezen’ - wat een levendige discussie opleverde over waarom het belangrijk is gebruik te maken van je stemrecht. Dit jaar koos de Dijkse organisatie  voor ‘zorg en wonen’ als discussiethema. In de middaguren wordt met elkaar gesproken over wonen en bouwen voor wie en waar, en over zorg en welzijn, uiteraard ook weer in combinatie met bouwen en wonen. In de avonduren is er een optreden van een regionaal bekende zangeres en een gezellige loterij met door de Dijk en Waardse middenstand gedoneerde prijzen.

Viering

In Langedijk wordt de Internationale Vrouwendag woensdag 8 maart gevierd in De Anbouw, Dorpsstraat 610 in Noord Scharwoude. Dankzij sponsoring vanuit de gemeente Dijk en Waard, de PvdA, SP, FNV, Wonen Plus Welzijn, Sari, het Katholieke Vrouwengilde en enkele vrijgevige particulieren, is de toegang gratis. Iedereen is welkom. Vanzelfsprekend ook belangstellenden uit Heerhugowaard, al hoopt de organiserende werkgroep dat daar weer vrouwen opstaan die bereid zijn hun schouders te zetten onder de organisatie van een eigen Waardse Vrouwendag-viering. De Dijkse vrouwen bieden daarbij graag hun ondersteuning aan, en ook vanuit MET is hulp mogelijk. 

Alle informatie is verkrijgbaar bij Marga Ooteman, telefoon 0226-315498.