Gemeentelijke inkomsten vanuit de sport stijgen in 2021 sterker dan uitgaven

Algemeen
Sport kost geld.
Sport kost geld. (Foto: AdobeStock)

REGIO - Tussen 2020 en 2021 stegen voor gemeenten zowel de inkomsten vanuit sport als de uitgaven aan sport, maar de inkomsten stegen sterker. Daardoor waren de netto-uitgaven aan sport in 2021 lager dan in 2020. Tussen 2017 en 2020 namen de netto-uitgaven juist jaarlijks toe. Dat blijkt uit de Monitor sportuitgaven gemeenten van het Mulier Instituut.

In 2021 gaven gemeenten in totaal bijna 1,7 miljard euro uit aan sport en ontvingen ze zo’n 585 miljoen euro vanuit de sport. De netto-uitgaven aan sport waren dus bijna 1,1 miljard euro. Het merendeel hiervan ging naar sportaccommodaties (72 procent). Per Nederlander gaven gemeenten in 2021 netto 63,1 euro uit aan sport.

Grote verschillen tussen gemeenten

De netto-uitgaven aan sport per inwoner verschillen sterk tussen gemeenten. Dit komt mede doordat enkele gemeenten relatief weinig of juist veel uitgaven per inwoner. De netto-uitgaven per inwoner aan sport zijn daarnaast hoger bij grotere en sterker stedelijke gemeenten.

Binnen de totale netto-uitgaven aan sport in Nederland hebben de grootste gemeenten veruit het grootste aandeel. In 2021 kwam de helft van de totale netto-uitgaven van de 49 grootste gemeenten (14 procent van alle gemeenten).

Hogere inkomsten ondanks coronacrisis

Door de coronacrisis liepen gemeenten inkomsten uit huur en entreegelden mis. Maar door regelingen als de SPUK Sport en de financiële steunmaatregelen stegen de totale inkomsten toch. Aan de uitgaven aan sport zien we dat grootschalige gemeentelijke bezuinigingen op sport voorlopig zijn uitgebleven.

Netto-uitgaven op langere termijn voor meeste gemeenten vrij stabiel

De netto-uitgaven aan sport zijn voor de meeste gemeenten tussen 2017 en 2021 niet heel sterk veranderd. De meeste gemeenten zagen de netto-uitgaven af- of toenemen met 5 tot 25 procent. Voor 16 procent veranderden ze niet noemenswaardig. Toch zijn er ook gemeenten waar de netto-uitgaven aan sport tussen 2017 en 2021 flink toenamen.