Gemeente Dijk en Waard kijkt verder naar 2047

Gemeentenieuws
Waar kunnen en willen we nog woningen bouwen? Waar is ruimte om duurzame energie op te wekken? Waar kunnen we straks werken, winkelen en sporten? Hoe bewegen we ons door de gemeente en hoe groen is en blijft Dijk en Waard?
Waar kunnen en willen we nog woningen bouwen? Waar is ruimte om duurzame energie op te wekken? Waar kunnen we straks werken, winkelen en sporten? Hoe bewegen we ons door de gemeente en hoe groen is en blijft Dijk en Waard? (Foto: Gemeente Dijk en Waard)

DIJK EN WAARD - Het college stelt aan de raad voor de ontwerp strategische omgevingsvisie ter inzage te leggen voor inwoners en ondernemers. Dinsdag 2 april besluit de raad hierover.

Ontwerp strategische omgevingsvisie vanaf april ter inzage

De omgevingsvisie geeft een beeld van hoe de gemeente er straks uitziet, richting 2047 en verder. Waar kunnen en willen we nog woningen bouwen? Waar is ruimte om duurzame energie op te wekken? Waar kunnen we straks werken, winkelen en sporten? Hoe bewegen we ons door de gemeente en hoe groen is en blijft Dijk en Waard?

In de visie staan de belangrijkste doelen omschreven voor wonen, werken, groen, mobiliteit, duurzaamheid en ruimte voor cultuur, sport en onderwijs.

­Wonen, werken, recreëren

Dijk en Waard groeit snel van een gemeente met 90.000 inwoners naar bijna 100.000. De gemeente is voor veel mensen een aantrekkelijke plek om te wonen, te werken en te recreëren. Om een thuis voor iedereen te blijven zijn meer woningen nodig, vooral ook betaalbare woningen. Met meer woningen en meer mensen is er ook meer werkgelegenheid nodig. En meer scholen en mogelijkheden voor sport en cultuur. Daarnaast moet er ruimte zijn voor ontwikkelingen die al in gang zijn gezet, zoals het opwekken van duurzame energie en het voorkomen van overlast door water of hitte vanwege de klimaatverandering. Bij al deze uitdagingen is het heel belangrijk dat er ook voldoende openbare ruimte en groen is. Zowel voor de mensen als voor de natuur. De ruimte hiervoor is niet oneindig. Daarom moet slim worden omgegaan met de beschikbare ruimte en moeten keuzes worden gemaakt. Die keuzes staan in de strategische omgevingsvisie: ‘Dijk en Waard kijkt verder’.

­Langetermijnkoers

Wethouder Nils Langedijk: “We hebben een langetermijnkoers voor Dijk en Waard opgesteld, de strategische omgevingsvisie. Deze gaat ons helpen om de komende jaren keuzes te maken over onze leefomgeving. Zodat we een nóg mooiere gemeente worden waar iedereen een plek kan vinden om prettig en gezond te wonen, leren, werken en recreëren.”

Het proces tot de definitieve Omgevingsvisie

Het college heeft dinsdag 27 februari besloten de raad voor te stellen de ontwerpvisie vrij te geven voor ter inzage legging. De raad zal hier op 2 april over besluiten. Daarna kan iedereen die dat wil op de ontwerpvisie reageren. Door een breed opgezette publiekscampagne in april en mei worden alle inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties gewezen op de ontwerpvisie; iedereen kan laagdrempelig zijn reactie geven. Na de ter inzage legging wordt de stap van ontwerp-omgevingsvisie naar de definitieve strategische omgevingsvisie gezet. Verwachting is dat de definitieve omgevingsvisie na de zomer door het college aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden.

Lees nu de laatste editie van de digitale krant