Gemeenteraad houdt politieke avond over parkeren, toekomst Dijk en Waard en huisvesting onderwijs en binnensport

Gemeentenieuws
Het parkeerbeleid is een van de onderwerpen op de raadsagenda.
Het parkeerbeleid is een van de onderwerpen op de raadsagenda. (Foto: Archief)

DIJK EN WAARD - Dinsdag 5 maart is er tegelijk politieke avond in het gemeentehuis van Heerhugowaard en in het gemeentehuis van Zuid-Scharwoude. Inwoners kunnen meepraten en inspreken bij de politieke avond. Zo kun je dit keer aan tafel zitten en meepraten bij het concept integraal parkeerbeleid en de omgevingsvisie. 

Je kunt bij alle onderwerpen inspreken. Dan krijg je een paar minuten om iets te zeggen. Wil je dit doen? Geef dit dan door via griffie@dijkenwaard.nl. Belangstellenden zijn natuurlijk ook van harte welkom. Of kijk vanaf 20.00 uur mee via de livestream op bestuur.dijkenwaard.nl.

Op de agenda in het gemeentehuis van Heerhugowaard staan de volgende onderwerpen:

Concept integraal parkeerbeleid

Maar liefst 112 zienswijzen zijn er op het concept integraal parkeerbeleid ontvangen. Deze gaan vooral over de verhoogde tarieven van het parkeren en de vergunningen. Dit kun je teruglezen in de zienswijzennota parkeerbeleid. Het college heeft de reacties beoordeeld en deels verwerkt in het parkeerbeleid. Deze avond hoort de raad hoe het is verwerkt. En wordt uitgelegd waarom het beleid wel of niet is aangepast. Ook kan de raad vragen stellen. Dinsdag 16 april deelt de raad standpunten; dinsdag 23 april neemt de raad een besluit.

Strategische omgevingsvisie

De raad hoort meer over dit nieuwe beleidsinstrument dat richting geeft aan de toekomst van de gemeente. Het geeft de strategische doelen voor onze ‘fysieke leefomgeving’ weer. Die leefomgeving omvat bijvoorbeeld gebouwen, infrastructuur, water of landschap. Maar ook lucht, bodem, geluid en duurzaamheid. Wat voor gemeente willen wij in de toekomst zijn? Hoe ziet onze leefomgeving er dan uit? Wat zijn de kwaliteiten en de verbeterpunten? Welke uitdagingen komen op ons af? Voor het antwoord op die vragen is het nodig niet naar de onderdelen apart te kijken, maar in samenhang. Na deze avond start er een campagne hoe je op de visie kunt reageren. Reageren kan als de raad heeft besloten dat het ontwerp ter inzage komt te liggen. Dit staat dinsdag 2 april gepland.

Op de agenda in het gemeentehuis van Zuid-Scharwoude staan de volgende zaken:

Kredietaanvraag voor project SV Vrone

Voor het opknappen van het Vrone-complex is 2,6 miljoen euro extra nodig. Het college heeft de raad hierover geïnformeerd en gekeken welke andere manieren of financiële mogelijkheden er zijn. De raad wordt gevraagd een bedrag beschikbaar te stellen. De raad wordt deze avond bijgepraat.

Integraal huisvestingsplan onderwijs en ruimte voor binnensport

De gemeente groeit. In deze documenten staat wat er nodig is aan uitbreiding en vernieuwing van onderwijsgebouwen en ruimtes voor binnensport. De ruimtes worden zowel door scholen als sportverenigingen gebruikt. De raad wordt gevraagd de documenten vast te stellen. En het college opdracht te geven met schoolbesturen en binnensportverenigingen plannen te maken en aan de raad voor te leggen. Deze avond kan de raad standpunten delen.

Grondbeleid

Grondbeleid helpt de gemeente om beleid, visie en ambities over wonen, economie, bereikbaarheid, leefbaarheid, energietransitie en duurzaamheid waar te maken. Er is gekozen voor dynamisch grondbeleid en bij elke situatie te kijken welke houding en rol vanuit de gemeente past. De raad wordt gevraagd het beleid vast te stellen en het college toestemming te geven strategische aankopen te doen tot 2,5 miljoen euro. Deze avond kan de raad vragen stellen en standpunten delen.

Strategische aankoop Bovenweg

De gemeente heeft een stuk grond aan de Bovenweg gekocht. Door de aankoop verstevigt de gemeente de grondpositie rond basisschool Het Baken. De raad wordt gevraagd het geld beschikbaar te stellen.

Bekijk de agenda, stukken en livestream voor de politieke avond in gemeentehuis Heerhugowaard en in gemeentehuis Zuid-Scharwoude op bestuur.dijkenwaard.nl.

Lees nu de laatste editie van de digitale krant