Ook de recentere historie van Heerhugowaard verdient een plekje in De Overhaal

Nieuws
Vlnr: Mirjam Rood, Peter Mul, Lea Renses, Gemma Groot en Mart Kuiper vormen het huidige bestuur.
Vlnr: Mirjam Rood, Peter Mul, Lea Renses, Gemma Groot en Mart Kuiper vormen het huidige bestuur. (Foto: Aangeleverd)

HEERHUGOWAARD - Stichting Historisch Heerhugowaard zoekt mensen die willen schrijven voor haar magazine ‘De Overhaal’. Heb je een leuke pen en weet je veel over jouw wijk of buurt te vertellen? Laat dan van je horen. “We zoeken juist ook verhalen uit nieuwere wijken, zoals Butterhuizen, Stad van de Zon, Broekhorn en De Draai”, vertelt voorzitter Gemma Groot. “Heb jij het ontstaan van jouw wijk vanaf het begin meegemaakt? Hopelijk wil je jouw verhaal dan met ons delen.”

Stichting Historisch Heerhugowaard werd in 2005 opgericht door Siem de Haan uit De Noord en Jan de Vries en Rob Estoppey uit Heerhugowaard-Centrum. De Haan, niet alleen bekend als amateurhistoricus, maar ook als schrijver van diverse verhalen, gedichten en liedjes (vaak in het West-Fries), nam het initiatief om ook over de geschiedenis van Heerhugowaard te schrijven. In Jan de Vries had hij een goede metgezel. Hij had vanaf zijn vroege jeugd een flink archief aan foto’s en dia’s aangelegd. De illustraties bij de verhalen waren dus geen probleem. Rob Estoppey kon ook verhalen schrijven en was bovendien handig op de computer. Zij vormden met zijn drietjes het bestuur van Stichting Historisch Heerhugowaard.

De Overhaal

De heren kenden elkaar overigens al veel langer. Gemma: “Ze waren al jaren lid van de ‘Vereniging van Vrienden van de Stichting Den Huygen Dijck’, die in 1994 het eerste magazine ‘De Overhaal’ publiceerde. In eerste instantie was het een nieuwsbrief voor Vrienden, die tweemaal per jaar werd uitgegeven. In deze magazines, die tussen 1994 en 2004 zijn gemaakt, staan al veel verhalen over de geschiedenis van Heerhugowaard, veelal geschreven door leden van de vereniging. Je kunt deze Overhalen nog steeds lezen bij het Regionaal Archief Alkmaar.” De naam ‘Overhaal’ werd overigens niet zomaar gekozen. Het magazine geldt als verbinding tussen de vereniging en haar leden, waarbij van leden onder meer verwacht wordt dat ze anderen overhalen ook lid te worden. 


Magazine

Siem, Jan en Rob vonden dat het magazine er professioneler uit moest zien. Groter, beter gedrukt en niet gestencild. Om dat te bereiken is in 2005 de Stichting Historisch Heerhugowaard opgericht, losgekoppeld van de Vrienden van het Poldermuseum en van het Poldermuseum. Het bestuur werd uitgebreid en het blad werd een magazine op A4-formaat van rond de 60 pagina’s, voorzien van mooie verhalen door diverse schrijvers, journalisten en geïnteresseerde dorpsvertellers met foto’s. Gemma: “Je kunt zeggen dat het verhalen van, voor en door Heerhugowaarders zijn. Het huidige bestuur van de stichting - bestaande uit Mirjam Rood, Peter Mul, Lea Renses, Mart Kuiper en mijzelf - zorgt ervoor dat er elk jaar een nieuwe editie van ‘De Overhaal’ bij de donateurs wordt afgeleverd. Daarnaast krijgen onze donateurs ieder jaar een uitnodiging voor een lezing op een zaterdagmiddag in oktober. Meestal is dit een soort reünie met een interessante spreker. Zaterdag 21 oktober komen we weer samen in Ontmoetingscentrum De Brink. De lezing wordt verzorgd door Hans van Zanten, die vertelt over Wollebrant Geleynssen de Jong, een man van het VOC, die onder meer een boerderij in Heerhugowaard had.”


De geschiedenis van Heerhugowaard wordt gedocumenteerd in De Overhaal. - (Foto: Aangeleverd)

Schrijvers gezocht

Hoe ziet de toekomst van De Overhaal er uit? “Het is best een klus om goede, afwisselende verhalen bij elkaar te sprokkelen”, benadrukt Gemma. “Er is al enorm veel gepubliceerd als je De Overhalen doorneemt. Wat we nog missen zijn verhalen over de verschillende nieuwbouwwijken: Butterhuizen, Stad van de Zon, Broekhorn, De Draai. Maar ook verhalen van de oudere wijken: Schilderwijk, Molenwijk, Schrijverswijk, Planetenwijk, Edelstenenwijk, Rivierenwijk. Binnenkort worden ook het Stationsgebied en het Stadshart verder uitgebreid. We zouden het fijn vinden als er vanuit deze wijken schrijvers opstaan, mensen die vanaf het begin de opbouw hebben meegemaakt, wellicht met foto’s. We hopen met dit artikel schrijvers te enthousiasmeren. Iets voor jou? Contact opnemen met ons kan via historischheerhugowaard.nl. Ook hopen we op uitbreiding van ons bestuur, met name met een redactielid cq. coördinator voor de verschillende schrijvers. Schroom niet, maar bel mij op 06-46581314 of mail naar GemmaGroot@historischheerhugowaard.nl.”