Stijging WW kan krapte niet stoppen

Nieuws
Dat het aantal WW-uitkeringen toeneemt, betekent niet direct dat het voor werkgevers nu makkelijker is om hun vacatures in te vullen.
Dat het aantal WW-uitkeringen toeneemt, betekent niet direct dat het voor werkgevers nu makkelijker is om hun vacatures in te vullen. (Foto: Archief)

REGIO - Hoewel het aantal WW-uitkeringen in Noordelijk Noord-Holland voor het eerst in lange tijd ten opzichte van een jaar geleden is toegenomen, is er nog geen sprake van een minder krappe arbeidsmarkt. Ten opzichte van augustus 2022 is het aantal WW-uitkeringen in zowel Noord-Holland Noord (+ 2,4%, +121) als in Zuid-Kennemerland en IJmond (+4,9%, +165) hoger dan vorig jaar. In Zaanstreek/Waterland is het aantal WW-uitkeringen de afgelopen 12 maanden wel afgenomen (-2,9%, -84).

Dat het aantal WW-uitkeringen toeneemt, betekent niet direct dat het voor werkgevers nu makkelijker is om hun vacatures in te vullen. In alle drie de regio’s is op dit moment sprake van een krapte, in Zuid-Kennemerland en IJmond zelfs van een zeer krappe arbeidsmarkt.

Geen einde aan de krappe arbeidsmarkt

De toename van de WW in het afgelopen jaar betekent niet dat de krappe arbeidsmarkt verleden tijd is. In december 2022 bereikte het aantal WW-uitkeringen een laagtepunt. Ondanks de toename in 2023 bevindt het aantal WW-uitkeringen in de drie regio’s in Noordelijk Noord-Holland zich historisch gezien op een zeer laag niveau. Zelfs nu de economie hapert, blijft de vraag naar personeel groot. Het aantal openstaande vacatures nam in het tweede kwartaal van 2023 nog met bijna 1.000 toe. Hoewel de Nederlandse economie met een lichte krimp in de afgelopen 2 kwartalen officieel in een milde recessie zit, raakt dit de arbeidsmarkt nog amper. De personeelskrapte houdt naar verwachting voorlopig aan. Een groot deel van de oorzaken van de krappe arbeidsmarkt is structureel van aard, zoals vergrijzing en mismatch tussen functie-eisen en kwaliteiten van werkzoekenden.

De omvang en samenstelling van de Nederlandse bevolking verandert, en daarmee ook het aanbod op de arbeidsmarkt. Voor de regio’s in Noordelijk Noord-Holland is de verwachting dat het aantal inwoners zal toenemen. Dit kan op lange termijn wellicht een dempende werking hebben. Op korte termijn is het aantal mensen dat wegens hun leeftijd de arbeidsmarkt verlaat groter dan het aantal jongeren dat voor het eerst de arbeidsmarkt betreden.

De blijvend hoge vraag naar arbeid in combinatie met de beperkte nieuwe instroom op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat de personeelstekorten voorlopig nog niet voorbij zijn en dat creatieve oplossingen, zoals het aanboren van nieuw talent, het werk anders organiseren en het behouden van mensen voor de arbeidsmarkt belangrijk blijven.

Ontwikkelingen WW-uitkeringen

In augustus 2023 werden er in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord 5.096 WW-uitkeringen verstrekt, een stijging van 3,2% ten opzichte van de maand ervoor. In Zuid-Kennemerland en IJmond was de daling met 4,3% naar 3.535 iets hoger. In Zaanstreek-Waterland werden 2.770 WW-uitkeringen verstrekt, een stijging van 4,1%.

Met name in vervoer en logistiek, in de handel, de commerciële dienstverlening en het onderwijs steeg het aantal WW-uitkeringen. In het onderwijs is hier sprake van een seizoenseffect door schoolsluitingen in de zomer.

Onbenut potentieel

Rayonmanager werkbedrijf Noord-Holland-Noord Hans Tromp zegt: ‘’De huidige krapte op de arbeidsmarkt zal mede door de vergrijzing nog lang een uitdaging blijven voor werkgevers. Het is niet voldoende om alleen naar de mensen te kijken die al aan het werk zijn of pas net hun baan hebben verloren. Werkgevers zullen meer naar mensen moeten kijken die al langere tijd aan de kant staan. De huidige arbeidsmarkt biedt ook kansen voor mensen die niet in het typische profiel van de werkgever passen. Helaas benutten nog niet alle werkgevers de potentie die hier ligt.’’

Meer informatie over de arbeidsmarkt vind je op werk.nl.