Drukbezochte bijeenkomst evenemententerrein kermis

Nieuws
Evaluatie van de Kermis; Wat ging goed en wat kan beter?
Evaluatie van de Kermis; Wat ging goed en wat kan beter? (Foto: aangeleverd )

BROEK OP LANGEDIJK – Vooraf hadden zich zo’n honderd mensen aangemeld, op het e-mailadres dat stond vermeld in de aankondiging op Facebook en op de gemeentepagina’s in deze krant. Er waren er zeker honderd, maar deze lieten hun stem als één man horen: ‘handen af van de kermis’.

Er was ook een aantal aanwezigen bij deze bijeenkomst die minder blij zijn met het dorpsfeest. Tenminste, met de overlast die het drie dagen durende evenement met zich meebrengt voor de direct omwonenden. Zoals geluidsoverlast, geuroverlast, slechte bereikbaarheid en, zoals een bewoonster van De Koog het benoemde: het feit dat zij drie dagen lang achter hoge hekken moet leven óf elk jaar noodgedwongen een paar dagen weg moet. En die stemmen worden uiteraard ook gehoord, zoals dat hoort. Wel jammer was het dat deze tegenstemmers zich vooral per e-mail hebben durven roeren en deze avond niet aanwezig waren. Wat een gesprek tussen voor- en tegenstanders, met als gewenst resultaat: samen ideeën en oplossingen bedenken - onmogelijk maakte. Al zijn de negatieve reacties niet meer dan 5% van het totaal aantal reacties, vertelde een medewerkster van de gemeente, op een vraag uit het publiek.

‘Handen af van de kermis’

Feit blijft dat een evenement als de kermis alleen kan blijven bestaan als elke omwonende zich daar prettig bij voelt. Door te kijken naar de voorzieningen en specifieke regels van het terrein, wil de gemeente een goede balans vinden tussen levendigheid en leefbaarheid. Een evenement zorgt voor verbinding en maakt een samenleving sterker, maar het moet voor elke inwoner van Dijk en Waard leuk zijn.

Middels posters waarop diverse stellingen over de kermis stonden geschreven, werd door de gemeente Dijk en Waard in samenwerking met onderzoeksbureau ‘Event Savety Institute’ deze avond gepeild hoe de betrokkenen de kermis Zuid-Scharwoude ervaren. Zodat met deze informatie door het college van burgemeester en wethouders van Dijk en Waard een locatieprofiel kan worden vastgesteld, waarin afspraken en voorwaarden zijn vastgelegd. Stellingen / uitspraken waarop kon worden gereageerd waren onder andere: De drukte op de kermis ervaar ik als…, ‘Ik vind het meer een festival dan een kermis omdat…’, en ‘Het geluid van de kermis ervaar ik als…’ Ook was er een poster waarop verbeterpunten konden worden genoteerd, waarvan een van de reacties was: ‘het vreten moet beter’. 

Deze avond was de balans duidelijk in voordeel van het behoud van de kermis, zoals die al sinds jaar en dag wordt gehouden op de huidige locatie: middenin een woonwijk en op de openbare weg. De reacties op de posters waren ondubbelzinnig met uitspraken als: ‘De kermis is maar drie dagen, dat is toch te overzien’, ‘De kermis is cultureel erfgoed van Langedijk’, ‘Laten we leven en laten leven’ en ‘De kermis verloopt nagenoeg zonder problemen – daar mogen we trots op zijn’, wat duidelijk maakt hoe belangrijk een dorpsfeest als deze is voor de saamhorigheid van het dorp. Soms gepaard met heftige emoties: zeker als het wordt bedreigd met verplaatsing naar een overlastarme plek of, erger nog: afgelasting. Aan het einde kon Daniel Visser van het onderzoeksbureau dan ook maar tot één conclusie komen vanuit de aanwezigen: ‘De kermis moet blijven zoals die nu is.’ Visser vulde met een knipoog aan: ‘En o wee als ons dat ons wordt afgenomen.’

Resultaten

De resultaten en bevindingen van deze avond worden verzamend en verwerkt tot een advies aan het college. Deze stelt vervolgens een locatieprofiel op, waar alsnog op kan worden gereageerd voordat deze definitief wordt vastgesteld.

De eerstvolgende bijeenkomst gaat over IJsbaanterrein ’t Kruis en wordt op 28 september gehouden in het gemeentehuis aan de Parelhof in Heerhugowaard.
De bijeenkomst over de Speelweide Noord-Scharwoude is op 2 oktober in Museum BroekerVeiling. Wilt u naar een van deze bijeenkomsten komen? Mail dan naar vth-administratie@dijkenwaard.nl.