Praat mee met de raad over brandweer, harmonisaties en woonzorgvisie

Nieuws
De brandweer komt langs om te vertellen wat ze doet voor de veiligheid in Dijk en Waard.
De brandweer komt langs om te vertellen wat ze doet voor de veiligheid in Dijk en Waard. (Foto: AG Heeremans Photography)

DIJK EN WAARD - Op twee locaties - De Binding en Parelhof - houdt de gemeenteraad van Dijk en Waard dinsdag 3 oktober politieke avonden. Praat mee met de raadsleden en elkaar over verschillende onderwerpen. Dit keer op de agenda: de brandweer, harmonisatie van meerdere regels en de woonzorgvisie. 

Wil je ook iets zeggen over iets dat op de agenda staat? Neem contact op met de griffie via griffie@dijkenwaard.nl. Je bent natuurlijk ook welkom in De Binding of de Parelhof. Of kijk mee via de livestream vanaf 20.00 uur.

Brandweer

De brandweer komt langs in de raad om meer te vertellen over de veiligheid in onze gemeente. Wil je weten waar de brandweer mee bezig is in Dijk en Waard? Kijk dan de eerste minuten van de vergadering mee. Dan hoor je dit van de brandweer zelf.

Harmonisaties

Fuseert een gemeente? Dan moet al het beleid van de gemeenten geharmoniseerd worden, zodat het bij elkaar past. Dit moet binnen twee jaar gebeuren. Dus voor 2024. Daarom staan de komende tijd veel harmonisaties op de agenda. Dit keer:

  • harmonisatie subsidies sport, in mei heeft de raad het subsidiebeleid vastgesteld. Daar zaten de regels voor sport nog niet bij.
  • harmonisatie kaders armoedebeleid, in dit beleid staat hoe de gemeente de komende jaren inwoners met een laag inkomen of met schulden ondersteunt.
  • harmonisatie verordening jeugd en Wmo, deze verordening is het juridische kader waarbinnen de gemeente maatwerk voor hulp en ondersteuning kan geven.
  • harmonisatie verordening participatie, dit zijn negen verordeningen die met participatie te maken hebben. Dit beleid wordt uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling Zaffier.
  • harmonisatie klimaatadaptie, in deze strategie staat hoe de regio omgaat met de gevolgen van klimaatveranderingen, zoals hevigere buien, langere periodes van droogte en toenemende hitte.

Woonzorgvisie

Om meer grip te krijgen op wonen en zorg in Dijk en Waard, heeft de gemeente een woonzorganalyse en woonzorgvisie opgesteld. De woonzorganalyse beschrijft de opgave op het gebied van wonen en zorg. De woonzorgvisie beschrijft hoe de gemeente samen wil werken met haar (maatschappelijke) partners om voldoende passende woningen en leefbare wijken te realiseren. In de Woonzorgvisie is ook invulling gegeven aan de motie van de raad: Iedereen Thuis in een Zorgbuurthuis. De raad wordt gevraagd de analyse en visie vast te stellen en budget beschikbaar te stellen voor twee extra fte. Zodat er mensen zijn om het werk uit te voeren.

Kijk voor de agenda, tijd, locatie en om live mee te kijken op bestuur.dijkenwaard.nl.